ویدیو: معترضان حزب همبستگی: «من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!»


معترضان حزب همبستگی: «من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!»

۲۱ ثور ۱۴۰۰ - ننگرهار: امروز اعضا و هوادارن حزب همبستکی در ننگرهار طی یک گرد‌همایی حمله وحشیانه بر کودکان مکتب سیدالشهدا دشت برچی را محکوم کردند. اشتراک‌کنندگان این گردهمایی که اکثریت آنان زن بودند با شعارهای «من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!» «خون هموطنان مظلوم خود را به طالبان وحشی نمی‌بخشیم!» «با همبستگی و مبارزه انتقام خون جوانان خود را می‌گیریم!» «معامله‌گری با خون و شرف مردم خیانت است!» «نفرین و مرگ به حکومت معامله‌گر غنی!» «طالب و داعش چوچه‌‎های امریکا اند!» «سرخمی به آی‌‎اس‎‌آی قباحت است!» نفرت و انزجار شان از دولت دست‌نشانده غنی و اربابان خارجی شان اظهار نمودند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 86 نفر