صحنه‌هايی از محفل حزب همبستگی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن:

١٠ قوس ١٣٩٠ (اول دسامبر ٢٠١١): حزب همبستگی افغانستان تایید پیمان استراتژیک و پایگاههای دایمی امریکا در کشور ما بوسیله لویه جرگه دولت پوشالی را میهنفروشی نامیده طی تظاهراتی در شهر کابل محکوم نمود.

گوشه هایی از تظاهرات:

به تاریخ ٦ اکتوبر ٢٠١١ (١٤ میزان ١٣٩٠)، حزب همبستگی افغانستان تظاهرات وسیعی‌ای را علیه دهمین سیاهروز اشغال کشور ما بوسیله امریکا و متحدانش در شهر کابل سازمان داد. درین تظاهرات صدها تن از اعضا و هواداران حزب شرکت داشتند و انعکاس وسیعی در مطبوعات جهان داشت.

گوشه هایی از تظاهرات:

Download in better quality

 

گزارش یورونیوز:

تظاهرات "حزب همبستگی افغانستان" به تاریخ ١٥ حوت علیه طرح ایجاد پایگاه های دایمی امریکا و قتل عام بیرحمانه هموطنان ما بوسیله نیروهای اشغالگر، بازتاب متفاوت در مطبوعات داخلی و خارجی داشت. اکثر رسانه های داخلی که منحیث ماشین تبلیغاتی اشغالگران فعالیت دارند، با آنکه خبرنگاران شان در صحنه حضور داشتند، اما از انعکاس آن ابا ورزیدند. خبرگزاری های مهم جهان منجمله "ای پی"، "رویترز" و "ای ایف پی" نیز گزارش ناقصی از آن دادند و به موضوع اصلی تظاهرات که همانا ضدیت با طرح پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان بود اصلا اشاره‌ای نکردند.

در زیر بازتاب آنرا در چند رسانه تصویری می بینید.

بی بی سی فارسی

پریس  تی وی

یورو نیوز

به تاریخ ١٣ جنوری ٢٠١١، "حزب همبستگی افغانستان" علیه کشتار هموطنان معصوم ما بوسیله رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در مرز نیمروز، تظاهراتی را در شهر کابل سازمان داده انزجارش را از قتل و وحشیگری رژیم "ولایت فقیه" در برابر مهاجران بدبخت ما و مردم مبارز ایران ابراز نمود. این تظاهرات انعکاس وسیعی در مطبوعات داشت که در اینجا چند نمونه آنرا که در رسانه های تصویری انتشار یافت تماشا میکنید:

رادیو فردا

طلوع نیوز

بی بی سی فارسی

صدای امریکا

سفیر جمهوری جنایت و بربریت ایران و وزارت خارجه آن از تظاهرات خشماگین حزب همبستگی افغانستان علیه ستمگری های "ولایت فقیه" به فغان آمده و به رسم معمول این رژیم ارتجاعی و آدمخوار به تهدید و ارعاب متوسل گردیده است. آنان از دولت پوشالی کرزی میخواهند که به سبک واواک تظاهرکنندگان را "شناسایی و دستگیری" نمایند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 177 نفر