شورای نظار اسناد خاد را به جنرال حمیدگل سپرد

اسناد خاد در دست جنرال حمیدگل

در جریان مرور آرشیو اخبار سال‌های جنگ‌های وحشتبار تنظیمی کابل، خبری در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان توجهم را جلب کرد. این روزنامه به تاریخ ۲۳ می ۱۹۹۲ در خبری از حضور رییس سابق «آی.اس.آی» پاکستان جنرال حمیدگل و تلاشش برای جمعاوری اسناد «خاد» خبر می‌دهد. در گزارشی تحت عنوان «گل مدارک خاد درمورد پاکستان را جمعاوری می‌کند» آمده‌است که شورای نظار اسناد مورد نظر را به وی تسلیم داده‌است:

«مغزمتفکر جنگ نیابتی افغان، جنرال حمید‌گل حالا مصروف کاوش برای دریافت نام‌ آن پاکستانی‌هایی است که توسط دولت سابق افغانستان حمایت مالی می‌شدند. گزارش می‌رسد که رییس سابق آی.اس.آی حال در کابل است و کوشش دارد تا نام آن پاکستانی‌هایی را به دست آورد که برای رژیم سابق کمونیستی کار می‌کردند.»

«بر اساس منبع، رییس سابق آی.اس.آی با داکتر عبدالرحمن از شورای نظار که فعلا مسوولیت امنیت کابل را به عهده دارد، تماس برقرار کرده‌است.... منبع افزود که داکتر عبدالرحمن لیست پاکستانی‌هایی را به او سپرده‌است که از سوی دولت افغانستان جهت جاسوسی و تروریزم برای شان پول پرداخت می‌شد.»

«قابل یادآوریست که احمد شاه مسعود وزیر دفاع کشور دفترش را در مرکز کی.جی.بی‌گونه خاد سابق جابه‌جا کرده‌است.»

خبر دیگری که به تاریخ ۲۱ می ۱۹۹۲ در روزنامه یادشده انتشار یافته، می‌رساند که جنرال حمیدگل براساس دعوت خاص شورای رهبری دولت اسلامی و بخصوص شخص برهان‌الدین ربانی وارد کابل شده و در میدان‌هوایی از سوی جمعی از قومندان‌های جهادی مورد استقبال گرم قرار گرفته‌است. براساس این خبر، برهان‌الدین ربانی طیاره خاص ساخت شوروی را جهت انتقال حمیدگل از پشاور به کابل برای او فرستاده بود. روزنامه‌های پاکستان در همان سال‌ها گزارش داده بودند که برهان‌الدین ربانی از جنرال حمیدگل تقاضا کرده بود که منحیث مشاور او در کابل بماند.

استقبال شورای نظار از جنرال حمیدگل در کابل

در ادامه این خبر آمده است:

«جنرال حمیدگل نماز شام را در مسجد تاریخی پل‌خشتی ادا کرد. با بیرون‌شدن وی از مسجد جمع وسیع نعره‌های الله‌ اکبر سر دادند. تعداد زیادی از آنان می‌خواستند که دستان حمیدگل را ببوسند ولی رهبری جمعیت اسلامی شتاب‌زده بودند چون باید او را به قصر ریاست‌جمهوری انتقال می‌دادند. انجنیر ایوب، قومندان امنیه گفت: بیایید برویم چون ربانی صاحب مشتاقانه منتظر جنرال صاحب است.»

قرار معلوم،‌ رهبری این دست‌بوسان و نعره‌زنان جنرال حمیدگل را صدیق چکری به عهده داشته‌است. استقبال اینچنین از جنرال حمیدگل این ویرانگر افغانستان از لکه‌های ننگ به روی سران دولت ربانی است.

درحالی‌که ۲۳ سال بعد از فروپاشی رژیم نجیب، هنوزهم اسناد جنایات و زنده‌ به گورکردن‌ها و شکنجه‌های دستگاه مخوف استخباراتی نوکران روس در معرض دید همگان قرار نگرفته‌اند، اما پاکستان در همان اولین روزها از طریق غلامانش به اسناد مورد نیازش دست یافته‌است که احتمالا میزان این اسناد بسی بیشتر از چیزیست که در خبر فوق انعکاس یافته‌است.

دولت‌های بیش از دو دهه گذشته هیچ‌کدام نخواستند اسناد «خاد» را بیرون دهند چون تنظیم‌ها، طالبان و دولت کرزی هرکدام با بخشی از عاملان اصلی جنایات هفت‌ثوری دست دوستی داده وحدت کردند بنا نمی‌خواهند دامن آنان را بلند کنند که در این صورت گند آن به روی خود شان نیز خواهد چکید.

فقط یک سند حاوی ۵۰۰۰ هموطن ما که در نخستین سال‌های حاکمیت میهنفروشان خلقی‌ـ‌پرچمی اعدام شدند، از طریق محکمه‌ای در هالند انتشار یافت که ملت را در سوگ عظیمی فرو برد.

آیا سندی در آرشیوهای افغانستان از دستبرد غلامان استخبارات پاکستان، ایران، امریکا، انگلستان و... در امان مانده‌است که روزی توسط یک دولت نسبتا مردمی برای آگاهی و درس‌گیری نسل‌های بعدی به نمایش درآید؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 84 نفر