ناگفته‌های فاجعه شاه‌شهید از زبان قربانیان


تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)

به تاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۴ (۱۰ اگست ۲۰۱۵) بازماندگان فاجعه شاه‌شهید با خشم تمام به جاده ها برآمده علیه دولت و امریکا شعار سر دادند. آنان مدعی اند که دولت در پی پرده افکندن به این حادثه المناک است درحالیکه انفجار شدید احتمالا در اثر پرتاب راکت و یا بمب از سوی طیاره‌های امریکایی بوده است اما نیروهای امنیتی آنرا حمله انتحاری اعلان کردند. تمامی آنان یکصدا می‌گویند که قبل از انفجار، غرش طیاره و صدای مهیب آمدن راکت را شنیده اند که به تعقیب آن قطع برق و انفجار سهمگین رخ داد. آنان در ضمن تعداد کشته‌شدگان را بالاتر از صد تن می‌دانند و می‌گویند که تعدادی از کشته‌ها هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده اند.

نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی های «امنیت ملی» که تعداد شان به دهها تن می‌رسید جلو اعتراض مردم را گرفته با نفوذ در صفوف مردم، تطمیع و حتی خشونت تلاش داشتند صدای آنان را خاموش کنند. مخصوصا آنان در برابر شعار ضدامریکایی معترضان واکنش نشان داده به مردم می‌گفتند که فقط علیه پاکستان شعار دهند.

«حزب همبستگی افغانستان» ویدیوی کامل این تظاهرات و گفتگو با تعدادی از بازماندگان را به زودی منتشر خواهد کرد. اکثر مردم بر رسانه‌های افغانستان نیز خشمگین اند و ادعا دارند که آنان سخنان شانرا بصورت سانسورشده منتشر کرده اند.

تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
اکثر خانواده ها چندین عضو خانواده شانرا از دست داده و تعداد از آنان هم زخمی اند. بازماندگان چند شب است که شب را در فضای باز سپری می‌کنند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
مردم می‌گویند تعداد کشته‌شدگان این حادثه بالاتر از صد تن است اما دولت و رسانه‌ها آنرا فقط ۱۵ تن اعلان کردند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
مردم می‌گویند در شب حادثه پولیس نیز بر کسانی که تلاش داشتند به محل انفجار نزدیک شوند شلیک می‌کردند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
تمامی مردم محل یکصدا می‌گویند که انفجار بر اثر موتر مملو از مواد منفجره نبوده است چون اولا هیچگونه اثری از موتر وجود ندارد و ثانیا قبل از انفجار غرش طیاره و صدای هولناک فرود آمدن راکت یا بمب را شنیده اند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
تجمع اعتراضی بازماندگان بعد از چند دقیقه توسط امنیت ملی و پولیس متفرق شد و به آنان اجازه داده نشد که صدای شانرا به گوش رسانه ها برسانند.پدری که دو پسر جوانش را از دست داده است، با فریاد بلند از دردهایش سخن می‌گفت و خواهان روشن شدن حقایق بود.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
تعدادی از بازماندگان قربانیان می‌گویند امنیت ملی و پولیس آنان را زیر فشار گرفته که از گفتگو با رسانه‌ها و محکوم کردن دولت و امریکا دست بردارند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
عبدالله و مسعود دو برادری که در حادثه دردناک شاه‌شهید به شهادت رسیدند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
مردی با خشم فریاد می‌زد که «ما امروز پول تانرا کار نداریم، ما شهیدان و زخیمان خود را به شما نمی‌فروشیم، ما فقط حقایق خود را کار داریم که اینجا چه انداختید، ما میخواهیم حق را بدانیم که تو چه بلایی بر سرما آوردی.»
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
دولت به جای رسیدگی به قربانیان و بیرون کشیدن شهیدان از زیر آوار ابتدا فوری ساحه انفجار را که حفره بزرگی در آن ایجاد شده بود با گذاشتن دیوار های کانکریتی مسدود نمود تا جلو پخش حقیقت را بگیرند. در پشت این دیوارها، ماشین آلات در حال پرکردن و هموارکردن اند تا تمامی علایم و مدارک جنایت نابود گردند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
مردم توته‌های راکت و یا بمب را به رسانه‌ها نشان دادند که از محل انفجار در اولین ساعت جنایت بدست آورده اند. اما نیروهای امنیت مانع این نمایش شدند.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
مردم توته‌ای از راکت یا بمب را به رسانه ها نمایش دادند و گفتند: اینست ثبوت ما که برعکس گفته امرالله صالح مواد در موتر باربری نه بلکه بمبی بود که از طیاره برما انداخته شد.
تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه‌شهید (۱۹ اسد ١٣٩٤)
دهها نیروی پولیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تلاش داشتند.

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org