مصاحبه افغان جرمن آنلاین با نماینده حزب همبستگی

مصاحبه فرزانه فارانی از سایت افغان جرمن آنلاین با نماینده حزب همبستگی افغانستان در مورد تظاهرات هشت و هفت ثور، عکس‌العمل جنایتکاران و معرفی حزب همبستگی به څارنوالی.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 116 نفر