نماینده حزب همبستگی در برنامه «زیر آسمان کبود» رادیو آزادی

representative of SPA in radio azadi

حکومت افغانستان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان، فعالیت های یک حزب سیاسی "حزب همبستگی افغانستان" را بحال تعلیق قرار داد. فعالان این اقدام را پیش از خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان نگران کننده خوانده گفته اند که شاید بعد از سال ٢٠١٤ آزادی های سیاسی و رسانه یی در این کشور به مشکلات روبرو شود. حزب همبستگی زمانی خشم سیاست مداران قدرتمند را برانگیخت که این حزب در اواخر ماه اپریل به مناسبت بزرگ داشت پیروزی مجاهدین در برابر شوروی وقت، در کابل دست به تظاهرات زدند و عکس هایی آن عده کسانی را که به زعم آنها جنایت کاران جنگ بودند به آتش کشیدند.

مهمانان برنامه:

داکتر زلمی زابلی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه
داکتر کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی
انجینر حفیظ الله راسخ عضو شورای مرکزی حزب همبستگی افغانستان

منبع: رادیو آزادی، ٢٨جوزا ١٣٩١

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 107 نفر