متحدانه جلو ساخت مرکز انتحارپروری در کابل را بگیریم

کارتون مرکز تولید انتحاری

قرارداد ایجاد مرکز رسمی تربیت انتحاریون زیر نام «بزرگترین مرکز اسلامی در کابل» با سپردن چک سفید از سوی حکام عربستان خبر هولناکی برای مردم ما بود. خوشبختانه این عمل با انزجار شدید و وسیع هموطنان ما که چندین دهه است قربانی تروریزم و جهالت گروه‌های تروریست بنیادگرا و اربابان خارجی شان اند، مواجه گشت که نشان از آگاهی آنان دارد.

سران عربستان سعودی که مست عیش و عشرت اند، برای فروبردن عمیق‌تر مردم ما و سایر کشورهای اسلامی در دام جهالت و ددمنشی، اسلام نوع داعش و طالبی را تجویز کرده، طی چند دهه پسین حامی خونریزترین موجودات در کشور ما بوده‌اند.

اگر تا دیروز الازهر مصر، حقانیه، لال مسجد و صدها مدرسه دیگر پاکستان، مدارس آخوندی قم ایران و سایر مراکز استخباراتی به‌عنوان دستگاه‌های مولد طالب و افراطیت افغانستان و منطقه را به خاک و خون کشاند، ایجاد بزرگترین مرکز تولید جهالت‌پیشگان ضد ترقی و انسانیت در کابل، افغانستان را به‌سوی سیه‌روزی و بدبختی ابدی سوق خواهد داد. شرکت سهامی ع و غ که زنجیر غلامی بیگانگان را به گردن دارد، ‌بی‌شرمانه و مغایر با خواست ملت این قرارداد را با دولت منفور عربستان به امضا رسانیده خیانت نابخشودنی‌ای نسبت به وطن و مردم ما مرتکب گردیده‌است.

شاه عبدالله با جورج بش
عبدالله ابن عبدالعزیر، شاه سعودی، با جورج بش جنایت‌کار پیک می‌جنگاند و برای ما مرکز تربیت انتحاری ایجاد می‌کند.

ساخت «فیصل مسجد» و «اسلامک یونیورستی» در اسلام‌آباد پاکستان با پول و سرپرستی وهابیون عربستان تجربه مکدر و عبرتناکی‌ است که نباید آن را فراموش کرد. این مراکز زیر نام «اسلام» راه‌اندازی گردیدند، اما به فابریکه‌های طالب‌سازی و صدور جنایت و انتحار برای منطقه و بخصوص کشور ما بدل شده، از آن‌ها خطرناکترین تروریست‌های القاعده، شبکه حقانی، طالبی و تنظیمی سر برآوردند.

حکام عربستان که با امریکا و غرب زدوبندهای خاینانه داشته و چوب‌دست‌های غرب در جهان اسلام اند، این چک سفید را طبق سیاست امریکا برای تقویت تروریزم و وهابیت در کشور ما پیشکش کرده‌اند. امریکا که گروه ماورای وحشی «داعش» را برای خاورمیانه به میدان کشید، برنامه دارد تا افغانستان را نیز تحویل برادران هم‌کیش آنان دهد و این مرکز جدید پروژه‌ای است برای مغزشویی جوانان ما و تبدیل آنان به انتحاریون بیگانه با انسانیت. آنان با سوءاستفاده از نام اسلام یکچنین مراکز استعماری را بنا می‌نهند، اما در عمل تیشه به ریشه اسلام سنتی مردم ما زده آن را در افکار جهانیان مرادف بربریت معرفی می‌دارند.

به هیچ قیمتی نگذاریم با ساخت فابریکه انتحاریون در قلب کشور ما، آینده فرزندان مان همچنان تیره و تار باقی بماند.

در جریان جنگ مقاومت ضدروسی، امریکا براساس طرح «کمربند سبز» با ریختن میلیاردها دالر به جیب گروه‌های تاریک‌اندیش و مرتجع، کشور ما را به جولانگه باندهای جنایت‌پیشه هفت‌گانه، هشتگانه و طالبان مبدل ساخت که پیامدهای خونین و فاجعه‌بار آن تا کنون ادامه دارد. امریکا هر چند در حرف از «جنگ علیه تروریزم» سخن می‌گوید اما در عمل لحظه‌ای از تمویل و حمایت این گروه‌های منفور و ضدبشری دست برنداشته‌است. بنیادگرایی اسلامی کماکان حربه مهم این‌کشور جنگ‌افروز است تا از طریق آنان منطقه را غرق بی‌ثباتی و وحشت نموده، به رقبایش چون چین و روسیه ضربت وارد نماید. تبدیل افغانستان به آتشدان تروریزم و بنیادگرایی و از این طریق رسوخ به جمهوری‌های آسیای‌ میانه و تبت برنامه امریکاست که به‌طور جدی روی آن کار می‌کند. ساخت مرکز جدید به‌اصطلاح اسلامی در قلب کابل در خدمت همین هدف قرار داشته، خطرات آن عمدتا کشور ما را تهدید خواهد کرد.

«حزب همبستگی افغانستان» که پاسدار اندیشه‌های بالنده و مترقی در سرزمین بلاکشیده ماست، همصدا با تمام اقشار بیدار جامعه این خدعه مهلک را پناهگاه امن هراس‌افکنی و علم‌زدایی دانسته از تمامی افراد و نیروهای ضدبنیادگرایی و مدافع دموکراسی و عدالت صمیمانه می‌طلبد در برابر اعمال ‌نفوذ بیگانگان و رژیم خنثا و مزدور بایستند و به هیچ قیمتی نگذارند با ساخت فابریکه انتحاریون در قلب کشور ما، آینده فرزندان مان همچنان تیره و تار باقی بماند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 130 نفر