دومین کنگره حزب همبستگی افغانستان برگزار شد

حزب همبستگی افغانستان یکی از احزاب ملی دموکرات کشور است که در حمل ۱۳۸۳ رسماً به فعالیت آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با مردمش بوده، دربرابر دشمنان سوگند خورده وطن تن به سازش نداده و در نبود امکانات مالی با موانع مختلف همیشه دست و پنجه نرم کرده و میکند. حزب همبستگی متعهد است تا در راه برچیدن بساط استبداد و رسیدن به استقلال – دموکراسی و عدالت اجتماعی از هیچ نوع فدا کاری وتلاش دریغ ننماید.

اینک بعد از شش سال (۲۲ حمل ۱۳۸۹) توانست دومین کنگره خویش را با حضور نمایندگان تمامی ولایات در کابل برگزار کند. این کنگره ساعت ۸ صبح با یاد و خاطره ی از شهید لعل محمد یک تن از بنیانگذاران و مسؤول شورای ولایتی هلمند که توسط گروه تاریک اندیش طالبان در زادگاهش ۴ سال قبل بیرحمانه سر بریده شده بود آغاز گردید و یادنامه شهید توسط داکتر متین سخنگوی اسبق حزب مختصراً بیان شد. به همین ترتیب عبدالحمید پسر لعل محمد شهید که اندکی دیرتر بنا به مشکلات راه به مجلس رسید بطور فشرده گفت:" پدرم درراه آرمانی شهید شده که من به آن فخر میکنم و خوشحالم که دست مرا با دستانِ چنین دوستانی گره کرده که جز به مردم اندیشیدن هدف دگر ندارند."

به تعقیب آن مسؤول تشکیلاتی به نمایندگی از حزب با انتقاد از کم کاری و تحت تاثیراوضاع رفتن هیئت رهبری، ختم یکبارگی تمام نشرات حزب، نقش زنان و رسالت جوانان درآینده این حزب اشارات داشت و در ضمن حمایت حزب درانتخابات دور اول ریاست جمهوری را محکوم کرده و طرح وحدت با "جبهه ملی دموکرات" که مجموعه از بقایای رژیم های فرتوت گذشته بوده و بخاطر تملق و زراندوزی دروازه های جنایتگران را می کوبند را یک اشتباه فاحش دانسته و از دست آوردهای حزب در طول شش سال نیز ذکر به عمل آورده گفت: امیدواریم تا تحریم انتخابات ریاست جمهوری بار دوم بتواند تا حدی تلافی اشتباهات گذشته ما باشد، همچنان یاد آورشد که در جریان این انتخابات حزب همبستگی هفت کاندید را که از جمله ی جنایتکاران معلوم الحال وطنی بود طی اعلامیه مردود دانسته و رسماً خواهان محاکمه فوری و بی قید و شرط آنان شد که در حقیقت این حرکت ما با خواست مردم برابری داشت .

در ادامه وضعیت فعلی افغانستان را نسبت به هر زمان دگر بخصوص تجاوز روس بحرانی تر و پیچیده تر ارزیابی نمود.

بدین ترتیب کمیته اجرائیه حزب همبستگی افغانستان برنامه و اساسنامه ی خود را مورد بررسی قرار داده و تغییرات جدید را مطابق به نیازمندی های جامعه و اصول تشکیلاتی آن حزب به شورای عمومی پیشنهاد نمود، که در پی خود جر و بحث ها و دیدگاه های مختلف داشت و نمایندگان به حد توان خویش سهم گرفتند، بعد از توافق اکثریت آرا ، تغییرات پیشنهاد شده تصویب وتثبیت گردید. دوستانی که خواهان آگاهی بیشتراند می توانند به برنامه واساسنامه ی جدید حزب رجوع کنند.

بعد از تعدیل و تصویب برنامه و اساسنامه ، انتخابات حزب برای کرسی های رهبری، معاونین و شورای اجرائیه اعلام گردید که بر اساس پیشنهاد تن چند از نمایندگان حاضر در شورا داوود "رزمک" برای رهبری حزب معرفی گردید. این انتخابات کاملاً در فضای دموکراتیک و بدون انحصار طلبی برگزار شد.

وی طی سخنانش نکات را یاد آوری کرد که میشود مختصراً به آن اشار کرد:

او از اعتماد اعضای حزب قدردانی کرد و از شیوه کارکرد حزب درگذشته به شدت انتقاد نمود، سخنان آقای جلال زاده مسؤول تشکیلاتی اسبق حزب را دراین راستا ناکافی ارزیابی کرده گفت : "از فرصت که برای نفس کشیدن نیروهای ملی و دموکرات ایجاد شده بود حزب همبستگی نتوانست بهره برداری دقیق نماید و نمایندگی شایسته ای از جنبش مقاومت کند و نیرو های مترقی و آزادیخواه را که از پراکندگی تشکیلاتی به شدت رنج می برند به گرد خود جمع نماید، چنانچه ما در مقابل دولت بیکاره و سرتا پا فاسد از موضع گیری قاطع نیز برخوردار نبودیم و سیاست ما در قبال دشمن سیاست روشن و چشم گیر نشد.

حزب همبستگی نتوانست پیوند محکم را با مردم برقرار سازد و نشریه آن نیز از برش و قاطعیت که توقع میرفت برخوردار نبود روی این منظور ما نتوانستیم نیروی خود را در مسیر گسترش پایه های حزبی در درون جامعه توسعه دهیم و نبود یک وب سایت خوب به جای خود کمبود جدی دگر برای ما محسوب میشود.

اما درپهلوی این همه نابسامانی ها حزب همبستگی کارهای همانند براه اندازی تظاهرات به دفاع از ملالی جویا و پرویزکامبخش و تحریم انتخابات ریاست جمهوری دور دوم که همدلی داشت با خواست برحق ملت، انجام داده که گام است به جلو.

امروز نه امریکا و نه سازمان ملل متحد چه در افغانستان و چه در جهان نیروی های ملی و آزادیخواه را کمک نکرده و نمی توانند حافظ استقلال و آزادی یک کشور باشند پس انتظار از بیگانگانی که جز منافع دراز مدت خود چیزی را نمی شناسند و اکمال کنندگان دشمنان مردم اند کاملا بیهوده است .

حزب همبستگی باید از نظر مالی هم متکی به اعضای خود باشد و با جمعاوری حق العضویت و کمپاین های اعانه، کار حزب را در بین اجتماع رونق بخشیم. به همین ترتیب حزب باید دربخش زنان، اتحادیه های دهقانی، محصلان ، کارگران و ورزشکاران با تمام وجود فعالیت کند و برای آن عده از اعضا و هواخواهانش که از سواد کافی برخوردار نیستند جنبش آموزش را در صدر کارهایش قرار دهد و صادقانه کار نماید. جهت انجام این وظیفه مقدس خانه تان را مرکز سازماندهی و کانون آموزشی حزب و مردم بسازید.

از سوی دیگر هجوم امریکا به افغانستان را یک تجاوز دانسته و خواهان خروج فوری تمام نیروهای خارجی از کشور شده و اشاره کرد که آنان جز اسارت و بربادی ملت چیزی بنام صلح، بازسازی و دموکراسی به کشور ما به ارمغان نیاورده و درمقابل گراف فقر بالا گرفته و شاهد ترافیک مواد مخدر، رشوه ستانی، فساد اداری، کشتارمردم بیدفاع ، فقر و هزار و یک جنایت درسراسر کشور هستیم که به امرعادی مبدل شده که هیچ بازپرس ندارد. در خاتمه چنین نتیجه گیری کرد:

حزب باید بر پایه یک سیاست روشن حرکت کند که این سیاست روشن متکی است بر :

- قاطعیت و ایستادگی در برابر جنایت کاران از هر گروه و دسته ای که باشند
- پیوند گسترده با مردم
- از نظر مالی متکی به اعضای خود.
- داشتن یک نشریه برا که بتواند بازگو کننده سیاست ما در سطح ملی و منطقوی باشد
- ایجاد یک جبهه ی قوی ، ملی مترقی در هماهنگی تمام نهاد های مردم دوست و معتقد به اصل دموکراسی ."

بلافاصله شورای عمومی حزب که متشکل از ۴۳ نفر میباشد و با تعداد از اعضای کمیته اجرائیه سابق که به ۴۹ تن می رسید با بلند کردن کارت های رأی دهی خویش رهبر جدید حزب را انتخاب کردند.

به تعقیب آن دو نفر خود را برای پُست معاونیت اول کاندید کردند ، هر کدام به نوبه خود مسایل را مطرح ساختند که سرانجام سیدعسکرشاه "رحیمی" با اکثریت آرا به معاونیت اول و هنگامه "سدید" منحیث معاون دوم حزب همبستگی از طرف اکثریت شناخته شد و در ضمن شورای عمومی ۹ نفر که شامل رییس و دو معاونش هم میشود را نیز برای کمیته اجرائیه در یک فضای سالم به انتخاب گذاشت که در آخر کمیته اجرائیه از جمع خود ۵ تن را به کمیته رهبری معرفی کرد.

شورای عمومی ساعت ۴ عصر با موفقیت کار یک روزه خود را پایان بخشید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر