مرگ بر استبداد، چه در کابل چه در تهران!

تظاهرات حزب در کابل علیه رژیم خون آشام ایران
تظاهرات حزب در کابل علیه رژیم خون آشام ایران

هموطن!

درحالیکه سوگ ناله های "عزیزآبادی" ها و "گنج آبادی" ها درعزای عزیزان شان بالاست و خون بیگناهان عملیات های کور امریکا و ناتو در گوشه و کنار کشور نخشکیده که از جانبی جنایتکاران ۷ و ۸ ثوری با ائتلافات نامیمون زیر سایه ارباب بزرگ به نام "دموکراسی"، "صلح"، "حقوق بشر" و "امنیت" همه روزه جان ملت دربند، زخمی و آواره را به اشکال گوناگون گرفته و جنایت پی جنایت می آفرینند، از سوی دیگر وحوش درنده خوی طالبی به یاری پاکستان و ایران ساطور بربادی را بر گردن فرزندان این مرزو بوم کشیده با حملات انتحاری افغانستان را به وحشت سرای مبدل ساخته است.

مردم بیدفاع ما که کاسه ی صبر شان لبریز شده و در دو راهه ی نیستی قدم میزنند اینک مصیبت تکاندهنده ی دیگری بر فرش عزای شان جاری گردید. رژیم خون و خیانت زده ی ولایت فقیه از 5000 افغان زندانی 3000 تن را به جوخه های دار سوق میدهد و قبلا نعش 45 تن را در طی 2 روز پی درپی در مرز اسلام قلعه در بدل 1200 دالر امریکایی تحویل وارثان مظلوم داده است، و اخیرا در منطقه "مهریز" یزد 4 هموطن بیگناه ما را به قتل رسانیده و 300 فامیل مقیم آنجا را به شیوه "واواکی" مورد تاخت و تاز قرار داده به آتش کشیده است.

رژیم فاشیستی ایران در جنایت سازمان یافته دستان تمامی رژیم های خون آشام را از پشت بسته چنانچه نه در برابر مردم مظلوم و آزاده ی ایران و نه در برابر مهاجران نگونبخت ما در طول 3 دهه گذشته از هیچ گونه بربریت و رذالت ابا نورزیده است. خیزش های سرتاسری اخیر ناقوس مرگ رژیم را به صدا آورده و آخندها را هارتر ساخته تا شب و روز به هر سو چک اندازند و مهاجران بی پناه ما را آسانترین طعمه یافته اند.

دولت ضد مردمی جهادی- امریکایی فعلی افغانستان با وجود سرازیر شدن ملیاردها دالر قادر نشد زمینه کاریابی را برای فرزندان کشور مهیا سازد بناْ جوانان ما خطرات را به جان خریده بخاطر گریز از فقر و تنگدستی شاق ترین کارها را در ایران انجام میدهند اما از جانب رژیم چماق بدست مورد بدترین تحقیر و توهین و شکنجه ها قرار میگیرند.

مردم دردمند ما همانطوریکه هرگز جنایات نابخشودنی خلقی – پرچمی ها و "برادران" جهادی را فراموش نکرده، آوارگان نیز جنایات هولناک رژیم احمدی نژاد / خامنه‌ای و "برادران" ساطور بدست شانرا به باد فراموشی نخواهند سپرد. در یک افغانستان آزاد و مستقل با دولتی مردمی، بی گمان با جنایات تکاندهنده ی رژیم ولایت فقیه در "تل سیاه"، "سنگ سفید"، اعدام های خود سرانه ی نیمه شبی پناهندگاه بی گناه، پرتاب کارگران از بلند منزل ها، سوء استفاده از کودکان و ددمنشی بی حد و حصر در برابر مردم ما مورد باز پرسی جدی قرار خواهد گرفت.

حزب همبستگی افغانستان از رژیم غرق در فساد و مفلوج آقای کرزی نخواسته و نمی خواهد تا در این راستا اقدام عملی نماید زیرا این دولت مافیایی با آنکه 38 کشور درپشت اش ایستاده است سرِ خم در برابر رژیم ملا مافیایی ایران دارد و قادر نیست از حق اولیه اتباع خود به دفاع برخیزد. دولت ناکاره و فاسد حتی در برابر تجاوز آشکار ایران برحریم مرزی افغانستان و چپاول آبهای ما با بی تفاوتی رنج آوری برخورد دارد چون حکام همه مست پرکردن جیبهایشان اند و رژیم ایران توانسته به آسانی جواسیس و مزدبگیرانش را در مهمترین نهاد ها جابجا سازد ازینرو هنوز هم با تملق تمام در برابر آن رژیم خون آشام برخورد صورت میگیرد.

همانگونه که دولت مستبد ایران را در این قضیه مقصراصلی میدانیم به همان پیمانه روشنفکران قلم بدست رژیم که مهر سکوت بر لب دوخته و قطع رابطه ننموده اند باید بهای خونهای ریخته شده را بپردازند.

حزب همبستگی افغانستان به نوبه خود ددمنشی رژیم دار و استبداد ولایت فقیه را قاطعانه محکوم کرده و از تمامی نهاد های ملی، مترقی، آزادیخواه و تمام حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان میخواهد تا با یک صدا در برابر رژیم آزادی کش ایران از حق انسانی افغانهای مهاجر و محکوم به مرگ به دفاع برخیزند.

حزب همبستگی افغانستان همدردی عمیق خود را با بازماندگان اعدام های اخیر زندانیان سیاسی و معترضان میلیونی ایران اعلام کرده از جنبش دموکراسی خواهان مردم ایران برضد رژیم آخندی قاطعانه پشتیبانی می نماید.

نفرین و مرگ بر نوکران رژیم ایران در افغانستان!
زنده باد همبستگی نیروهای آزادیخواه ایران و افغانستان!
کوتاه باد دست رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران از کشور ما!

حزب همبستگی افغانستان

۱۶ ثور ۱۳۸۹ کابل\

تظاهرات حزب در کابل علیه رژیم خون آشام ایران
تظاهرات حزب در کابل علیه رژیم خون آشام ایران

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 116 نفر