علیه جنایات اشغالگران امریکایی و مزدبگیرانش برخیزیم!

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه کشتار غیرنظامیان بوسیله نیروهای اشغالگر
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه کشتار غیرنظامیان بوسیله نیروهای اشغالگر

نه سال قبل امریکا و متحدانش افغانستان را زیر نام "آزادی"، "حقوق بشر" و "دموکراسی" مورد تجاوز نظامی قرار دادند اما درین مدت هدیه ای جز قتل عام، ویرانی، مافیا پروری، حمایت از جنگسالاری و تروریزم، دامن زدن به اختلافات قومی و ملیتی و مذهبی، رشد سرسام آور مواد مخدر  و .... برای مردم نگونبخت ما نداشتند.
در جریان بازی شیطانی امریکا در کشور ما زیر نام "جنگ علیه تروریزم" دهها هزار تن از هموطنان بیگناه ما در اثر بمباردمانهای کور و ددمنشانه شان به کام نیستی فتادند. به دنبال قتل عامهای وحشیانه اشغالگران در شیندند، هسکه مینه، گرنی، خان آباد، پنجوایی، نرنج و ...  اینبار در ولسوالی سنگین ولایت هلمند ٥٢ تن از هموطنان معصوم ما، منجمله زنان و کودکان، به خاک و خون غلتیدند اما طبق معمول با بیشرمی ادعا کردند که فقط طالبان را از بین برده اند و دولت پوشالی کرزی هم با محکوم کردن لفظی و گفتن این که هیئتی را به منطقه جهت بررسی اعزام خواهد کرد خاک بر چشم هم میهنان غمزده ما زده میکوشند همچون گذشته بر سر این جنایت باداران شان سرپوش بگذارند. به همین ترتیب از آنانی که زیر پرچم غارتگران داد از "حقوق بشر" و "جامعه مدنی" می زنند و یا مافیا زادگانی که گرم کمپاین های انتخاباتی خود اند و در و دیوار شهرها را با شعار های عوامفریبانه "عدالت"، "انسانیت" و غیره ملوث ساخته برای رسیدن به چوکی پارلمان ملیونها دالر را باد میکنند، هیچ صدایی علیه حامیان غربی شان بر نمی خیزد و مهر سکوت ننگین بر لب زده اند.

حزب همبستگی افغانستان وحشیگری های نیروهای خارجی را جنایت جنگی و قتل عام فجیع دانسته از مردم افغانستان و آزادیخواهان جهان میطلبد که علیه آن برخیزند و صدای اعتراض شانرا بلند نمایند.

حزب ما بر این باور است که امریکا برای رسیدن به اهداف استراتژیک، اقتصادی و منطقوی اش یکبار دیگر افغانستان را به تخته شطرنجش مبدل ساخته و بر سیاهترین، خاین ترین و ضدملی ترین شخصیت ها و نیروهای افغانستان تکیه میکند و آنان را مزدوران حلقه به گوشش پنداشته میخواهد با توسل به آنان هرگونه حرکت های استقلال طلبانه و ملی را سرکوب نمایند. بر اساس همین سیاست اولا خونخواران جنگسالار را با میهنفروشان خلقی و پرچمی آشتی داده تا توانست تقویت کرد و در پست های مهم دولتی نصب کرد و یک اداره فاسد و خاین را بر مردم ما تحمیل نمود و حال هم بصورت آشکار و نهان با گرگان حزب اسلامی و خونخواران طالبی رابطه برقرار میکند و میکوشد آنان را به دولت دست نشانده اش شامل سازد. برای امریکا و متحدانش سرنوشت مردم عذاب دیده و فقیر ما کوچکترین ارزشی ندارد و آنان را در هر مرحله ای طعمه سیاست های استعماری اش میسازد.

نه سال اشغال و دامن زدن اخلافات قومی و ملیتی و مذهبی و ... بوسیله نیروهای مزدور امریکا، ایران، پاکستان و غیره یکپارچکی افغانستان را با خطر جدی مواجه ساخته است. ما از شخصیت ها و نیروهای مدافع استقلال، آزادی و دموکراسی میطلبیم که با شعار نه طالب نه دولت مزدور کرزی و حامیان خارجی اش، قدرت به دست مردم افغانستان جمع شده در هر سطح ممکن مبارزه و روشنگری نمایند و از یکپارچگی و استقلال کشور دفاع نمایند. تا وقتی به اشغال افغانستان پایان داده نشود ممکن نیست از آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و سایر ارزش های انسانی حرفی به میان آید.

خون زنان و کودکان نگونبخت ما در سنگین و سایر مناطق افغانستان که بدست اشغالگران خارجی و یا طالبان و جنگسالاران ریخته میشوند، ننگ ابدی بر آن قلمبدستان و روشنفکر نما های فروخته شده نیز میباشد که حضور نظامی امریکا و ناتو را در افغانستان تئوریزه میکنند و زندگی شرم آور زیر چکمه های امریکا را بر مبارزه به خاطر آزادی و استقلال افغانستان ترجیح میدهند.

هموطنان همدرد!

از آنجاییکه هیچ رژیم دست نشانده ای در هیچ گوشه از دنیا نتوانسته و نمیتواند نماینده بر حق مردم و مرهم گذار زخم های ملت باشد، بنا ما هم رژیم حاکم کابل را یک رژیم فاسد و ضد مردمی دانسته کوچکترین توقع و گله گزاری در زمینه نداریم و خواهان سرنگونی و محاکمه تمام سردمداران این معامله گران خون ملت در یک دادگاه ملی و بین المللی هستیم.

کاسه صبر و تحمل ملت ما لبریز شده و دیگر نمیتوانیم نابودی جسمی و روحی بیشتر هموطنان خویش را تحمل کنیم. مردم ما روزگار سخت را در چنگال خون آشامترین خاینان داخلی و دشمنان خارجی تجربه میکند که بهایش را بنیادگرایان خاین و مافیای بین المللی بر جیب میزنند. 

مردم ما برای رهایی از این وضعیت فاجعه بار انتخابی جز همبستگی و مبارزه و خیزش ندارند. بر ماست تا علم استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی را در گوشه و کنار این وطن به اهتزاز در آوریم چون تاریخ گواه است که هیچ ملتی بدون مبارزه سخت و دشوار بوسیله یک نیروی خارجی به بهروزی دست نیافته است و افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حزب همبستگی افغانستان بار دگر این درد مشترک را با تمام مردم آزادیخواه افغانستان شریک ساخته و تاکید دارد تا با بسیج سرتاسری در برابر اشغالگران امریکایی، دولت مافیایی و جنگسالار کرزی و طالبان مزدور در راه افغانستان آزاد و سربلند قاطعانه گام برداریم تا بتوانیم به قتل عامهای وحشیانه و نگونبختی های جاری در افغانستان دلبند مان نقطه پایان گذاریم.

حزب همبستگی افغانستان به بازماندگان قربانیان همدردی عمیق خود را ابراز میدارد و تعهد میسپارد که برای گرفتن انتقام هموطنان مظلوم ما در هر نقطه افغانستان که طعمه اشغالگران و جواسیس داخلی اش شده اند لحظه ای آرام ننشیند.

مرگ بر اشغالگران خارجی و خاینان داخلی!
سربلند باد پرچم استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی!

حزب همبستگی افغانستان

یکشنبه ١٠ اسد ١٣٨٩


تصاویر تظاهرات حزب در کابل:

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 54 نفر