مصاحبه سیلی غفار پیرامون جنایت اخیر رژیم خونریز ایران


فشرده مصاحبه سیلی غفار در باره جنایت اخیر رژیم خونریز ایران علیه مهاجرین افغانستان

مصاحبه سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان و سیامک بهاری مسئول روابط عمومی حزب کمونیست کارگری ایران، پیرامون جنایت اخیر رژیم خونریز ایران با تلویزیون کانال جدید برنامه «میز گرد» (۲۲ ثور ۱۳۹۹ - ۱۱ می ۲۰۲۰): رژیم ددمنش ایران همیش این چنین برخوردهای هیتلری را در مقابل مهاجران افغان و حتا در مقابل شهروندان خود ایران داشته و این بار اول نیست. چندین بار است که این حوادث دلخراش و تکان‌دهنده علیه مهاجران افغان تکرار می‌شود.

نمی‌توان از رژیمی که بر مردم خود دل نمی‌سوزاند، از رژیمی که همیشه خون مبارزان آگاه و دلاور ایران را ریختانده و سربه‌نیست می‌کند تا فریاد الهام‌بخش آزادی‌خواهی را در آن سرزمین خاموش بسازد، انتظار داشت که با مهاجران افغان برخورد انسانی داشته باشد. از طرف دیگر، این نوع جنایت‌ها به‌خاطری بار بار تکرار می‌شود چون در افغانستان هم رژیم پوشالی و دست‌نشانده و از همه مهمتر رژیم ضد مردمی‌ای حاکم است که هیچ‌گاه به فکر حق و یا دفاع از شهروندان افغانستان در داخل و خارج نبوده است، و از همین‌رو گاهی در ایران و گاهی در پاکستان اتفاق می‌افتد.

برای تماشای کامل ویدیو اینجا کلیک کنید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 93 نفر