«راه گلبدين فرش از اجساد است»

«راه گلبدين فرش از اجساد است»

منبع: روزنامه آلمان غرب Westdeutsche Zeitung
۲۸ اپریل ۱۹۹۲ (۸ ثور ۱۳۷۱)
مترجم: خالد

کابل: گلبدين حكمتيار، رهبر بنیادگرای حزب اسلامى، يكى از چهره‌های جنایتکار در افغانستان است که از اوايل سال‌هاى هفتاد برای کسب قدرت، بازى شيطانى را پيشه کرد.

حكمتيار، فردی است که بيشترين کمک‌های نظامى امريكا به مجاهدين به او داده شد. براساس یک گزارش تحقيقى كه به درخواست سنای امريكا تهیه گردیده است، گلبدین حكمتيار با سازمان استخبارات اتحاد شوروى (کی‌جی‌بی)، سازمان استخبارات كابل (خاد) و سازمان‌های ايرانى كار مي‌كرد. گزارش مذکور، پس از خروج نیروهای نظامی اتحاد شوروى از افغانستان نوشته شده است.

حكمتيار که احتمالا امروز ۴۲ سال عمر داشته باشد، متعلق به اقليت‌هاى متعصب پشتون می‌‌باشد. او در اواخر سال‌هاى شصت تحصیلات خود را در لیسه نظامى در كابل شروع كرد، ولی ديرى نگذشت كه بنابر اعمال همجنس‌بازی از این لیسه اخراج شد. سپس شامل پوهنتون کابل شد. او همچنان از پوهنتون كابل طرد شد، زيرا در همين جريان با شاخه پرچم، کمونیست‌های غیرقانونی، پیوسته بود و اعمال خرابکارانه دست داشت.

بر اساس گزارش مزبور، حزب كمونیست [منظور از «حزب دموکراتیک خلق ــ شاخه پرچم» است] او را منحيث مخبر در حلقات اسلاميست‌هاى تندرو فرستاد، اما به‌ زودی تحت تاثیر افكار آنان قرار گرفت. در ١٩٧٣، در پاكستان ظاهر شد و خود را به‌مثابه یک مسلمان بنیادگرا معرفى كرد. يك سال بعد، دوره طولانى همكارى او با سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) آغاز گردید. آی‌اس‌آی نامبرده را آموزش داد تا به کمک وی دولت داوود خان را سقوط دهد. افسران نظامى این سازمان، او را یک فرد مرموز، ظالم و تشنه‌ی قدرت معرفی نموده بودند. وی به هر كارى دست مي‌زد تا در راس قرار داشته باشد. اطلاعات زيادى در این باره موجود است كه حكمتيار گروه‌هاى مجاهدين رقیب خود را كه زیر بار وی نمی‌رفتند به دشمن فاش مي‌كرد. فريبكارى‌هاى متعدد در میان مجاهدين در سرتاسر افغانستان، به حساب وى ثبت شده است. گزارش مذکور حاكى از آن است كه شكست كوتاه‌مدت مقاومت در اواسط سال‌هاى هشتاد و ضعیف‌شدن حلقه جاسوسى مجاهدين در كابل، كار حكمتيار مي‌باشد.

«راه گلبدين فرش از اجساد است»

رقیب اصلى بازى قدرت حكمتيار هميشه احمدشاه مسعود، قومندان نظامى جمعيت اسلامى است كه از حمايت جنگجویان تاجیک برخوردار می‌باشد. در اوایل جولای ۱۹۸۹، حكمتيار ۳۶ تن از قومندانان مسعود را در كمين انداخت كه بعد از شكنجه‌ی ظالمانه، تمام شان را به قتل رسانید. در نوامبر همان سال ۵ كاروان مواد اکمالاتی و ۲ سلاح‌کوت گروه‌هاى مربوط مسعود منفجر شدند. گزارش تهیه‌شده‌ی فوق براى سنای امريكا خاطرنشان می‌سازد که انفجارهاى مذکور كار افراد حزب اسلامى می‌باشد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 146 نفر