راهپیمایی زنان شیپور رستاخیز مقاومت است

رهپیمایی زنان علیه دونلد ترامپ

نویسنده: ایف اینسلر | مترجم: حمید سیماب
منبع: گاردین، ۲۱ جنوری ۲۰۱۷

دونالد ترامپ کابوسی برای زنان گشته است. شمار زیادی از آنان با من در تماس شده می‌گویند که هجوم آذرخش‌سان خاطرات وحشتناک تجاوز جنسی و لحظات زخم خوردن روانی امان‌شان نمی دهد. آنان مسبب این حالت به قدرت رسیدن ترامپ را می‌دانند. من نیز چنینم:‌ چند شب پیش خاطرۀ تجاوز جنسی بر خودم سیل آسا در خواب بر من هجوم آورد. انگیزندۀ‌ آن مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری بود که من او را «درندۀ اعظم» می‌خوانم.

همین «کابوس در بیداری» ا‌ست که مرا وا می‌دارد روز شنبۀ آینده در رهپیمایی واشنگتن اشتراک‌ ورزم. من هیچ‌گاه نمی توانم دونالد ترامپ - این ناموس درای اعتراف کرده، ملیت‌پرست، اسلام‌ستیز، منکر فاجعۀ ‌اقلیمی و نژادپرست – را منحیث رئیس‌جمهور کشورم قبول نمایم. رسیدن او به قدرت نامشروع است چون توسط کمتر از یک‌ ربع نفوس جامعه انتخاب شده‌است. برنامۀ سراسر تفرقه‌اندازی، نفرت‌پراگنی و زن‌ستیزی او خطریست برای مردم این کشور و همه کشورهای دیگر.

رهپیمایی زنان علیه دونلد ترامپ
ما علیه نظام بیمار نابرابری در ثروت و دارایی دست به رهپیمایی می‌زنیم که در آن سرمایۀ هشت مرد معین برابر با دارایی ۳.۶ میلیارد انسان است.

نمی‌توانم از هر فرد اشتراک‌کننده در رهپیمایی واشنگتن و ۶۰۰ رهپیمایی همسان در سائر نقاط جهان نمایندگی کنم، اما آنچه می‌دانم اینست که دلایل مختلفی ما را شنبه آینده به جاده‌ها می‌کشاند. ما دست به رهپیمایی می‌زنیم تا بخواهیم هر زنی به خدمات صحی باکیفیت و امکان ارزان کنترول بارگیری و بارداری دسترسی داشته و حق آنان برای سقط جنین محفوظ باشد. راهپیمایی ما برای هر خواهری خواهد بود که مورد تجاوز خواهر و مادر نشناسان خانواده یا مردان بیگانه قرار گرفته، آزار و اذیت دیده، لت و کوب شده، به فروش رسیده، بی‌ارزش انگاشته شده یا در برابر کار یکسان کمتر از مردان مزد دریافت نموده است.

راهپیمایی ما بخاطر مدافعین «ستندنگ راک»(۱) است یعنی کسانی که برای پاسداری از آب، رسوم و حاکمیت‌شان بر زمین خودشان می‌رزمند. راهپیمایی ما بخاطر آنست تا صدای نگرانی‌ زنان سیاه‌پوست، غیر سفید، همجنسگرا، آسیایی، مسلمان و معلول را بلند کرده به گوش‌ها و هوش‌ها برسانیم. راهپیمایی ما بخاطر «مام زمین» است تا بتوانیم هرگونه سؤاستخراج از آن را پایان داده، پیوند خود را با آن بازیابیم، آنرا ارج گزاریم و پاسداری نماییم چون هموست که با گشاده دلی به ما زندگی بخشیده است.

رهپیمایی زنان علیه دونلد ترامپ
زنان مبارز امریکا علیه سیاست‌های نئولیبرالیستی برخاسته اند.

ما یکجا با آن خواهران خود در سراسر گیتی راهپیمایی می‌کنیم که باج تباه‌کن سیاست‌های نئولیبرالی‌ای را می‌پردازند که اقتصاد اجتماع‌شان، زمین‌شان، وسایل معیشت و سلامتی‌شان را برباد داده است. ما برضد سلطه‌جویی‌ها و مداخلات امپریالیزم امریکا راهپیمایی می‌نماییم که منجر به تباهی، کشتار، تجاوز جنسی و بربادی زندگی زنان سرتاسر کرۀ خاکی ما شده است.

ما علیه نظام بیمار نابرابری در ثروت و دارایی دست به رهپیمایی می‌زنیم که در آن سرمایۀ هشت مرد معین برابر با دارایی ۳.۶ میلیارد انسان است.

ما رهپیمایی می‌کنیم تا درک همگانی از «فمینیزم رادیکال» را عمیقتر سازیم و بدین‌گونه تهاجمی صریح و بی‌پوزش برضد نظام نژادپرست پدرسالاری که بسی از ما را چنین داغان نموده است راه اندازیم.

ما برای زنان و مردان دربند رهپیمایی می‌کنیم تا باشد که پس از سال‌ها بدرفتاری و تهی‌دستی مورد توجه و مراقبت قرار گرفته، از خاک مذلت برداشته شوند، نه این که بیشتر پامال گردند.

ما دست به رهپیمایی می‌زنیم چون مبارزه بس بهادرانه و کامبخش‌تر است نسبت به دنباله گیری خوشبختی‌های فردی‌مان.

ما رهپیمایی می‌کنیم بخاطر نیرومندی در سال‌هایی که پیشروست و بخاطر بقای خود در فرهنگی که در آن شخصیت و حیثیت زنان حذف و طرد گردیده به فراموشی سپرده می‌شود و انسانیت‌شان سلب می‌گردد، فرهنگی که در آن بر توانایی‌ها و دست آوردهای زنان چشم پوشی صورت می‌گیرد و همه راه‌های خدمت و راهگشایی ایثارگرانه بروی‌شان بسته می‌گردد. ما رهپیمایی می‌کنیم تا یکجا با دوستان، رفقا و آشنایان ناشناس بازو در بازو حلقه کنیم و پیش رویم، آنچنان که نواخت گام‌های ما نبض عصر نوین گردد و فریاد یکصدای ما چون طنین شیپور بخروشد.

رهپیمایی زنان علیه دونلد ترامپ
پلاکارد: مبارزه ما فقط آغاز شده است!

ما راهپیمایی می‌کنیم تا ترس را به نیرو غم و آزرم را به قدرت تفکر و تخیل مبدل سازیم. پویۀ ما بخاطر درافگندن طرح نوی است که در آن فقدان معنویت، اخلاق و حقیقت که ما را به این روز رسانده جای خود را به اصولی خالی کند که نیرومندترین و همه‌گیرترین جنبش جنبش‌‌ها را به پیش راند.

این پویه بر شالودۀ سلسلۀ طولانی پویه‌‌های زنان بنا شده است. ما در آن سهم می‌گیریم تا سر تعظیم در برابر مادران خود فرود‌آریم، آنانی که جسم و خون و هستی‌شان راهی را خط انداخت که امروز بر آن گام می‌گذاریم. پویۀ ‌ما بخاطر دریافت زبان عصر نوین است، عصری که در آگاهی هرچه بیشتر، گوش‌دهی به ناشنیده‌ها و ناگفته‌ها، تواضع و همدلی پایه دارد.

ما رهپیمایی می‌کنیم تا دلیر باشیم، تا آماده باشیم با جسم و روح خود برای هر زنی خطر کنیم که بخاطر تعلق نژادی، دینی، وضعیت مدنی یا صرفاً بخاطر نفس کشیدن در جسم یک زن‌ آماج حمله قرار می‌گیرد. الهام جرأت و شهامت ما از رستاخیز هرآن پرسهمگین مقاومت است که تندباد آن روزی وزیدن گرفت که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شد و توفان آتشزای آن سراسر این کشور و همۀ‌جهان را در کام خود فرو خواهد برد.

ما ره می پوییم تا هرچه بیشتر بذر رزم بکاریم و زنان هر چه بیشتری را بسوی این تولدی دیگر فراخوانیم، ‌تا نیرو و قدرت این پویه را بخاطر افروختن آتش مقاومت را در همه جا بکار گیریم.

ما امروز رهپیمایی می‌کنیم تا نسل جدید دختران با رویا‌های هولناک نه بل با خواب‌ها و آرزو های تابناک چشم باز کنند.۱. «ستندنگ راک» نام یک پارک ملی در ایالات داکوتای شمالی و جنوبی امریکا است که باشندگان منطقه پس از طرح ساختمان لوله‌های انتقال نفت جنبشی را جهت پاسداری از محیط زیست و مانع شدن از ساختمان لوله‌ها علیه شرکت‌های نفتی راه انداختند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 81 نفر