مقاومت انسان باهمت دربرابر قومندان منفور جمعیتی

مقاومت انسان باهمت دربرابر قومندان منفور جمعیتی

مرد میانه‌‌سال به نام بازمحمد در قریه کیمان میانشهر ولسوالی ورسج تخار زندگی دارد. او همواره چه در زادگاه خود و چه در ایران مصروف شغل بنایی بوده و به همین سبب به استاد بازمحمد معروف شده است. این گلکار تنگدست باوجودی که یک عمر کار ساختمانی انجام داده است اما هرگز صاحب سرپناهی برای خودش نشده است.

در این اواخر استاد بازمحمد یک چهارک (۵ بسوه) زمین را در قریه خود خریداری کرد و از جانب دولت قباله شرعی بدست آورد. او برای کمایی پول تعمیر خانه به ایران رفت که در این جریان قومندان وکیل، از زورگویان حزب جمعیت و از جنگسالاران نامی منطقه، تمام زمین‌های اطراف زمین بازمحمد را خریده در صدد بود تا قطعه زمین وی را نیز تصرف نماید ولی به زودی بازمحمد از ایران بر‌گشت.

در سنبله ۱۳۹۷، هنگامی که او مصروف شاخچه‌بری درختانش بود، این قومندان وکیل با گروهی از تفنگدارانش به استاد بازمحمد اخطار می‌دهد که تمام این زمین‌ها را وی خریداری کرده و دیگر کاری با این زمین نداشته باشد. در پاسخ، بازمحمد شرح می‌دهد که همه اهالی محل از خرید این زمین توسط وی و نیز داشتن قباله شرعی آن آگاه اند. مگر این قومندان که از سالیان سال چون کنه‌ای از خون دیگران تغذیه کرده است با بسیار تکبر و تمسخر خطاب به بازمحمد می‌گوید که فورا زمین را چهاردیواری می‌کند و او هم هیچ کاری نخواهد توانست. بازمحمد اعلام می‌دارد که این زمین حیثیت ناموس را برایش دارد و کسی نمی‌تواند آن را از وی بگیرد. قومندان وحشی با کمک پسر و دامادش به بازمحمد حمله‌‌ور می‌شود، ولی وی در دفاع از خود با اره در دست‌داشته به گردن، کمر و پاهای قومندان ضربه زده و هر سه مهاجم را شدیدا زخمی می‌سازد.

سه زخمی (قومندان وکیل، پسر و دامادش) به شفاخانه ولسوالی ورسج انتقال داده می‌شوند و شفاخانه هم به بهانه این که در اینجا تداوی امکان‌پذیر نیست آنان را به کندز می‌فرستد تا بالاخره به کابل منتقل می‌شوند. گفته می‌شود که یک پای قومندان از حرکت مانده است. بعدا قضیه به دعوای رسمی می‌کشد مگر از این که مردم منطقه همه از استاد بازمحمد حمایت می‌نمایند، دعوا به نفع وی تمام می‌شود.

ایستادگی یک انسان شجاع و غیور در برابر زورگویی و ظلم می‌تواند غرور خاینان را درهم شکسته آنان را وادار به تسلیم نماید. بر مردم ماست تا علیه ستم و فشار هر زورگو که بیشتر مربوط تنظیم‌های جنایت‌پیشه مانند حزب اسلامی، جمعیت، اتحاد سیاف و جنبش می‌شوند برخاسته نگذارند که دیگر خون هموطنان ستم‌کش ما را بمکند. خاموشی ما، این جانیان را بیشتر از پیش هار می‌سازد.

مطالب مرتبط:

خیزش مردمی علیه جنایات قاضی کبیر مرزبان در تخار
درنده‌خویی‌های بشیر قانت گلبدینی در چاه‌آب تخار
احیای قدرت و ستم جنگسالاران در ولسوالی رستاق تخار
اعتراض مردم نورابه ولسوالی چاه‌آب تخار به خون نشست

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر