زنان فلسطین حماسه‌ی نوین می‌آفرینند

زنان فلسطین حماسه‌ی نوین می‌آفرینند

شکنجه و کشتار بیرحمانه مردم فلسطین توسط ارتش خونخوار اسراییل، که با سلاح‌های مرگبار امریکایی تا دندان مسلح می‌باشد، حقیقتی است که در مقابل چشمان کور سازمان‌های بزرگ به‌اصطلاح مدافع حقوق بشر همچون هولوکاست دیگری جریان دارد.

ملت فلسطین با آنکه زخمی‌است، اما مقاومت شجاعانه زنان و مردان و کودکانش همچنان خواب اشغالگران صهیونیست را نآرام نگهمیدارد. این روزها زنان شجاع فلسطین عرصه‌دار خط مقدم نبرد بوده، انتفاضه ضد اسراییلی را شور دیگری بخشیده اند. زنان ستم‌کش فلسطین در سنگر مقاومت با سنگ و چوب و غولک چنان با شجاعت می‌رزمند که قویترین قدرت در منطقه را وامانده ساخته اند.

زنان پیشتاز کوبانی و فلسطین با عزم راسخ و مبارزه قهرمانانه شان بار دیگر به جهانیان یاددهانی می‌کنند که هیچ جنبشی بدون حضور فعال زنان به پیروزی نمی‌رسد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 203 نفر