وصلت احدی با مولوی قلم‌الدین مبارکباد!

وصلت احدی با مولوی قلم‌الدین مبارکباد!

انورالحق احدی از سران حزب «افغان ملت» بالاخره با مولوی قلم‌الدین رییس «امربالمعروف» رژیم قرون‌وسطایی طالبان و از منفورترین چکیده های ارتجاع و جنایت عقد بست که نتیجه این وصلت، تولد «حزب جبهه نوین ملی افغانستان» بود!!

مولوی قلم‌الدین
مجله مشهور «فار ایسترن ایکانومیک ریویو» در شماره جولای/اگست ۱۹۹۷ خود، مولوی قلم‌الدین را «ترسناکترین مرد در کابل» نامیده از جنایات عصر حجری وی در اداره «امربالمعروف» طالبان بخصوص علیه زنان گزارش داده بود.

ماهیت احدی و چند فرد فاسدتر از خودش که دور این دکان جدید معامله‌گری و باج‌گیری حلقه زده اند دیگر برای ملت پوشیده نیست. اما دل من به کلمات معصوم «نوین» و «ملی» می‌سوزد که در کنار هزاران اصطلاح و مفهوم دیگر چه آسان توسط چپاولگران و خاینان ملوث می‌شوند.

از کسی که غلام بیگانگان شد، یک عمر برای عملی ساختن سیاست‌های ستمگرانه استعمار در کشور جانفشانی نموده با فساد و دغلکاری در پست های مختلف بر ملت خنجر زد، هر خیانت و رذالتی متصور است. چنین فردی ولو با ظاهر آراسته و نکتایی‌پوش به میدان آمده لقب «داکتر» را هم در نامش پیوند زند، در نهایت در قطار جاهل‌ترین‌ و ستمگر‌ترین مهره‌ها جا می‌گیرد. هرچند تاریخ احدی و مجموع «افغان ملت» مملو ازاینگونه ساخت و پاخت های ضدملی است، اما حجله رفتن کنونی وی با مولوی قلم‌الدین باید ناآگاه‌ترین و خوش‌باورترین افراد را هم تکانی دهد.

از گلوپاره کردن های دیروزی این عناصر به نفع این و آن تیم انتخاباتی و «اپوزیسیون»‌شدن و «منتقد» گشتن مسخره امروزی شان باید مردم درسهای لازم را بگیرد. اینان به هر چیزی می‌اندیشد جز «ملت» و افغانستان «نوین» و آباد و باثبات و آنچه برایشان مهم است دالر و مقام که برای رسیدن به آن حاضر به هر خودفروختگی و معامله‌گری شیادانه اند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 97 نفر