خشم مردم کوریا در برابر فساد،‌ سرمشقی برای مردم ما

خشم مردم کوریا در برابر فساد،‌ سرمشقی برای مردم ما

یک ماجرای فساد مالی بیش از پنج هفته می‌شود که کوریای جنوبی را در بحران کم‌سابقه‌ای فرو برده است. شهرهای مختلف آن کشور شاهد تظاهرات وسیع مردم اند که خواهان استعفای رییس جمهور می‌باشند. بزرگترین تجمع در سئول، پایتخت توسط حدود یکونیم هزار نهاد سازماندهی شده بود که در آن بیش از یک میلیون تن شرکت جسته بودند. این وسیع‌ترین موج اعتراض از جنبش دموکراسی‌خواهی دهه هشتاد به بعد در کوریا می‌باشد. دولت بیش از ۲۵هزار نیروی امنیتی را برای تامین نظم و امنیت آن بسیج نموده است.

خانم پارک گون هه، رییس جمهور کوریای جنوبی متهم است که در افتضاح فساد دوست صمیمی‌اش به نام چوی سون سیل، ملوث می‌باشد. لوی سارنوال کوریا نیز هفته گذشته تایید نمود که خانم پارک در سوءاستفاده دوستش از امکانات دولتی دخیل بوده است. خانم چوی به کمک رییس جمهور، شرکت‌های بزرگ از جمله سامسونگ و هیوندای را تحت فشار قرار داده که به یک موسسه غیرانتفاعی تحت کنترول خودش بیش از شصت میلیون دالر کمک مالی نمایند که بعد آنرا صرف مخارج شخصی خود نموده است.

خشم مردم کوریا در برابر فساد

رییس جمهور تا کنون دوبار از ملت عذرخواهی کرده است و در نطقی که از تلویزیون ملی کوریا پخش شد گفت: «مشکل است که خودم را ببخشم و به دلیل احساس اندوه شبانه خواب ندارم.» اما مردم فقط خواهان استعفای او بوده به اعتراضات شان ادامه داده اند.

اگر مردم افغانستان مانند مردم مبارز کوریا مقابل فاسدان و خاینان ملی عکس‌العمل شدید نشان می‌دادند، دیگر هرگز رییس جمهور انتصابی جان کیری جرئت نمی‌کرد به راحتی اعضای کمسیون‌های تقلب‌کار انتخاباتی را در لشکر مشاوران مفتخوار و بیکاره‌اش شامل ساخته از بودجه ملت فقیر و دربدر معاش و امتیازات ویژه برایشان جاری نماید.

ایستادگی و خشم مردم کوریا در برابر فاسدان ستودنی و درسی برای مردم افغانستان است که افتضاحات و ارقام وحشتناک فساد توسط حکام ضدملی به امر عادی بدل گشته است اما آب از آب تکان نمی‌خورد و کشور ما را زیر عنوان «فاسدترین کشور جهان» در سطح جهان بدنام ساخته است.

خشم مردم کوریا در برابر فساد
پولیس با پارک کردن بس‌های شهری به روی جاده‌ها کوشید جلو پیشروی معترضان را بگیرد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 203 نفر