شوونیزم «کابل‌پرس» با اعتراضات الهامبخش منکوب شد

کامران میرهزار و کابل‌پرس

نوشته پرمحتوای «خاینان ملی زیر چتر وحدت ملی» را در سایت «حزب همبستگی افغانستان» می‌خواندم که همزمان یک نوشته رذیلانه در سایت «کابل‌پرس» منتشر شد که بهترین نمونه از گندیده‌فکری یک تعداد روشنفکران قومگرا و ضدملی را به نمایش می‌گذاشت. «کابل‌پرس» یک سایت تفرقه‌افکن و ضدمردمی است که توسط شخصی به نام کامران میرهزار از ناروی اداره می‌شود. این سایت که مرکز تجمع جمعی از شوونیست‌هاست، اکثرا با مطالب مغرضانه، از تیره‌روزی ملیت‌های محروم کشورما استفاده ابزاری نموده آنان را علیه این و آن قوم برمی‌انگیزند. اما نوشته‌ای در این سایت با آنچنان عکس‌العمل شدید هموطنان ما مواجه شد که نویسندگان مجبور به عقب‌نشینی شدند.

در نوشته‌ای تحت عنوان «تاسیس جنبش استقلال مردم هزاره با آتش زدن بیرق افغانستان» که به تاریخ ۳۰ جنوری ۲۰۱۵ روی سایت «کابل‌پرس» قرار گرفت، یک تعداد هم‌فکران کامران میرهزار (و چه‌بسا تنها شخص خودش) از هموطنان هزاره ما خواسته‌اند که بیرق سیاه، سرخ، سبز افغانستان را به آتش کشیده عکس‌هایش را به آنان بفرستند. این حرکت شرافکنانه که گویا «در اعتراض به جنایات سازمان‌یافته و ادامه‌دار» علیه ملیت هزاره راه افتیده، در عمل ضدیت با همبستگی و اتحاد ملی مردم ماست. این حرکت نه‌تنها کوچکترین اثری بر زدودن ستم ملی در کشور ندارد که برعکس تخاصم و تضادهای ملی را حادتر می‌سازد که بازهم بار آن را مردم مظلوم هزاره ما و اقلیت‌های قومی خواهند کشید. این جمع عملا با این کار شیادانه می‌خواهند هموطنان هزاره ما را در دید سایر ملیت‌ها بزنند. درحالی‌که اینان هرگز از ملیت هزاره ما نمایندگی نکرده، بلکه عوامل استخبارات منطقوی و بخصوص ایران اند که می‌خواهند بدینصورت اوضاع افغانستان را به‌سوی بی‌ثباتی و خشونت بیشتر سوق دهند. توده‌های هزاره ما در عمل نشان داده‌اند که همیشه پیشرو و برای کشور ما افتخارآفرین بوده‌اند.

نظرات هموطنان شریف ما در فیسبوک علیه کثافت‌کاری «کابل‌پرس»

تصویر نظرات هموطنان شریف ما در فیسبوک علیه کثافت‌کاری «کابل‌پرس»

تصویر نظرات هموطنان شریف ما در فیسبوک علیه کثافت‌کاری «کابل‌پرس»

تصویر نظرات هموطنان شریف ما در فیسبوک علیه کثافت‌کاری «کابل‌پرس»
نظرات چند هموطن شریف ما در فیسبوک علیه کثافت‌کاری «کابل‌پرس»

خوشبختانه به مجرد انتشار این نوشته در سایت «کابل‌پرس» و صفحه فیسبوک آن، با عکس‌العمل شدید بخصوص هزاره‌های آزاداندیش و شرافتمند مواجه گشت. جز یک اقلیت کوچک، اکثریت مطلق پیام‌دهندگان این کار «کابل‌پرس» را محکوم نموده، آن را تلاشی برای برهم‌زدن وحدت ملیت‌های مختلف وطن ما قلمداد کردند. به همین دلیل بود که میرهزار مجبور شد این نوشته شرارت‌بار را از سایت و فیسبوک بردارد و برای خلاص‌کردن گردنش از انتقاد، اصل «آزادی بیان»‌ را دلیلی برای انتشار این نوشته مالیخولیایی بیاورد، چیزی که هر فرد اندکی آشنا بر این اصل را به خنده واداشته مالامال از تنفر می‌سازد.

وقتی یک فرد یا جمع افکار شوونیستی و قومگرایانه داشته باشد، متعلق به هر ملیتی که باشد، اعمالش به خیانت و پلیدی می‌انجامد. آنانی که خود را روشنفکر می‌شمارند اما به جای وحدت توده‌های تمامی ملیت‌ها، قومگرایی پیشه‌ می‌کنند، اینان خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمنان مردم شان ریخته عامل بدبختی می‌گردند.

این نخستین بار نیست که «کابل‌پرس» اینچنین نوشته‌های مبتذل و ضد منافع مردم ما را به نشر می‌رساند. اکثر مقاله‌های آن شوونیستی و تفرقه‌افکنانه اند. در این سایت، بین مردم عام و خاینان ملیت پشتون فرقی گذاشته نشده، طالبان نماینده پشتون‌ها خوانده شده و همه وحشیگری‌ها و جنایات شان به نام مردمی نوشته می‌شود که خود سال‌هاست تحت شکنجه‌های روحی و جسمی طالبان وحشی بوده، بیشترین قربانی را داده‌اند. میرهزار از طالبان وحشی تحت عنوان «گروه پشتونیستی طالبان» یاد کرده، عملا این گروه فروخته‌شده ستمگر را برائت داده دسیسه‌های استعماری امریکا و استخبارات منطقه در به‌وجودآوردن یکچنین گروه‌های جانی را زیر می‌زند.

کامران میرهزار تا جایی در افکار پوسیده قومگرایانه‌اش پیش رفت که با اشتیاق بی‌مانند طرح تجزیه افغانستان را پیش کشید و این قضیه را از طریق سایتش به همه‌پرسی گذاشت. او به‌صورت نابخردانه و خنده‌آور تجزیه افغانستان را تنها راه رهیدن ملیت‌های محکوم و بخصوص هموطنان هزاره ما از بدبختی‌های جاری تبلیغ می‌کند.

برای کامران میرهزار و همفکرانش در این سایت کشته‌شدن هموطنان هزاره ما به دست طالبان اینجا و آنجا دردناک و «تصفیه قومی» است اما قتل‌عام پشتون‌ها در هرگوشه کشور نتیجه «جهالت» و «پشتونولی» و همفکری شان با طالبان! برای او قتل‌عام هموطنان نورستانی، پشه‌ای، ازبیک، تاجیک و... دردی ندارد و تنها کشته‌شدن هم‌قومی‌های خودش فاجعه است. او هرگز مثل نویسنده مقاله «خاینان ملی زیر چتر وحدت ملی» به تمامی ملیت‌های کشور و اتحاد و همبستگی شان علیه حاکمان و چپاولگران نمی‌اندیشد.

باید از هموطنانی که با پیام‌های شان باعث حذف این نوشته شدند، ممنون بود. باید این سرمشقی باشد به تمامی عناصر آگاه و مخالف ویروس قومگرایی که همیشه تفرقه‌افکنان و مهره‌های بیگانگان را که برای کشت تخم نفاق میان ملیت‌های برادر ما تلاش دارند به همین شیوه زبون و وادار به عقب‌نشینی سازند. اما این اعتراض را باید تا جایی پیش برد که میرهزار و همفکرانش مجبور به عذرخواهی از همه افغان‌ها شوند.

من بیشتر درمورد این نوشته تبصره‌ای نمی‌کنم چون در پیام‌های هموطنان ما، که من بخشی از آن‌ها را در ذیل نقل می‌کنم، به خوبی به جوانب آن پرداخته شده‌است. اکثر این پیام‌ها از دید روشن و آگاهی بلند هموطنان ما سخن می‌گویند که امیدبخش اند (پیام‌ها را عینا بدون تصحیح نوشتاری و املایی آن‌ها نقل کرده‌ام. قابل ذکر است که من فقط بخشی از پیام‌ها را قبل از حذف شان از فیسبوک ذخیره نموده بودم.):

Azim Mohammadi
سلام به همه! خواستم عرض کنم که من خودم یک طبعه افغانستان استم از ملیت غیور هزاره! اما در اینجا باید گفت که این (جنبش) به سیاست بسیار خام علیه ملیت و وطنش برخاسته که حرکت این ها جز خودفروشی و تباهی چند مردم بی‌گناه و ستم‌دیده دور از سیاست نیست حال انکه خود شان بدور از همه دغدغه ها در کشور های دوم در امن زندکی میکند و به باد فراموشی نشاندن که از کجا و اینده شان کجاست!!!!من در کنار هزاران هم وطن دیگرم کاملا مخالف این جنبش استم !! و باید گفت شما ای که از وطن گذشته برای تشکیل این جنبش بیرق سر بلند کشور تان را در اتش میکشید و میخواهید که زمام مزدوری ایران و پاکستان ....را به دست گیرید شرم تان باد..

Ahmad Ramish
سلام به هزاره های عزیز کشورم
سوزاندن بیرق افغانستان باعث حساسیت اقوام دیگر در برابر هزاره ها میشه و شایدم نتیجه‌ی خونین در برداشته باشد شماحق دارید ازحق خود دفاع کنید چیزهای که ازشما گرفته شده دوباره آنرا درخواست کنید ولی همه چیز را میتوان از راه صلح آمیز به بوسیله‌ی قلم راه اندازی کنیم. بهتر است طریقه درخواست تان را عوض کنید مبادا این طریقه باعث نابودی دایمی و ابدی شما شود بخاطریکه بیرق هرکشور بمثابه ناموس مردم انکشور پنداشته میشه ایرانی ها شمارا فریب میدهند مردم هزاره نسبت به اقوام دیگر فاقد سواد سیاسی میباشند ایران شما را تباه میسازد اگر ایران واقعن طرفدار شیعه و یا ملیت هزاره می‌بود حداقل جلو قتل ومیر هزاره های کویته پاکستان را میگرفت.

M Farhad Ahmadzad
شرم برشما باد که با سیاست پوچ تان مردم شریف هزاره را توهین میکنید. عدالت را به شیوهای دیگر هم میتوان جستجو کرد

Javid Ehsas
من هزاره استم و بیرق وطنم را دوست دارم، شما اراذیل و اوباش نمایندگی از خلق کثیر هزاره نمی توانید، کار چند نوکر را به همه هزارها نسبت ندهید، کابل پرس تو فتنه استی! هزاره ها تحت همین بیرق برای همین کشور شهیدان زیادی دادند، هزاره ها فتنه نیستند مردم آرام و صلح دوستند، این بیرق در دادن هیچ دردی این کشور را دوا نمی کند، فقط نوکرمنشی شما معدود کسان را نشان می دهد. این روش تان با بالا کردن بیرق داعش و آتش زدن مکاتب در جنوبی هیچ فرقی ندارد، جامعه وسیع هزاره به شما چند نفر اوباش خلاصه نمی‌شود با این عمل تان شما پست تر از داعش و طالبان هستید ننگ باد برشما که به هیچ ارزشی پا بند نیستید!

Gulnaranj Gul
برادران محترم هزاره هوشیار باشید اینک بار دیگر علیه شما یک دسیسه‌ئی ناجوان مردانه در حال اجرا شدن است هیچ انسان عاقل و وطندوست حاضرنیست تا پرچم وطن خود را به آتش بکشد و پلانهای شوم این بی‌وطنان و جواسیس اجنبی را تطبیق کند هزاره، ازبیک، تاجک، پشتون، نورستانی، پشه‌ئی بلوچ، ایماق وغیره همه وهمه باهم برادر وبرابراند و بلاخره «افغان» اند بیائید باهم یکجا بعوض آتش کشیدن بیرق زیبا و دوست داشتنی وطن این لانه‌ئی شیطانی یعنی «کابل پرس» را به آتش بکشانیم.

علی رضایی
جوانان آگاه و بیدار باشید کشور ما توسط همین جنبشها و قومگرایی نابود شد فریب نخورید اتحاد در کشور پایه‌ای اصلی حکومت است هزاره وغیره همگی متعلق به افغانستان هستیم گویا دشمنان بازم دستبکار شده اند تاما را بکلی نابود کند. من هزاره هستم و فرق نمیکند ریس جمهور یا وزرا از کدام قوم باشد فقط کسی باشد که به این کشور و مردمش خدمت کند و افتخار کند تا کشور ما هم مانند همسایگان ما آباد و مدرن شود.

Malake Hassani
هزاره ها هم جزءی از مردم افغانستان هستند و همه در خاک افغانستان و فرهنگش سهیم هستیم پس چرا یک افغان باید پرچم وطنش را به آتش بکشاند .باره ها همین پرچم به دست هزاره ها به اهتزاز درامده. خواهشا نژاد پرستی و نفاق را کنار بگذارید. همین نژاد پرستی مانع رشد افغانستان شده.

Soraya Afghan
تو بد كده ايران برس اين كار نوكران جيره خور ايراني است نه ملت شريف هزاره

Narges Ahmadi
هزاره هرگز پرچم کشور خود را به آتش نمیکشد ، هزاره با هیچ کس دشمنی ندارد ، هزاره ضعیف نیست که ضعف خود را با به آتش کشیدن پرچم کشورش نمایان کند ، هزاره شاید حق اش تلف شده باشه ، ولی در برابر ظالم ایستادگی کرده . این که این سایت شوم از کجا پیدا شده تا باز با تفکر و فکر مردم شیعه و سنی بازی کند راهی نیافت جز این که دروغی به این بزرگی بسازه، کسی که آدمین این سایت هستی ، باید بدانی هزاره همیشه بخاطر کشور خود اولین نفر بوده که از جان و مال و فرزند خود گذشته کسی که در مقابل دشمنان کشور خود این همه فداکاری کرده باشد هرگز بخاطر یک سری انسان جا طلب پرچم کشور خود را آتش نميزند ، بلکه افتخار میکند که شیعه و سنی ، هزاره و ازبک و تاجیک و پشتون با هم برادر اند . آماده اند در مقابل تمام کسانی که دسيسه میسازند تا این چند قوم متحد را به جان هم بیاندازند ریشه اش را از بیخ و بن بکند . زنده باد ملت روشنفکر کشورم افغانستان. کسانی هم که باور کردن بستگی به بینش و تفکر غلط خودشان دارد یعنی انسان های زود باوری هستند.

Jawid Jamali
مرگ بر شما كه پرچم مقدس افغان عزيز را به آتش ميكشيد!
مردم هزاره بخشي جداناپذير از جامعه افغانستان هستند و داراي حقوق شان هستند اين كار را به برادران قهرمان و هزاره ما ربط ندهيد.
مرگ بر دشمنان افغانستان
كابل پرس را از همين حالا بلاك ميكنم و از تمامي افرادي كه با من هم عقيده هستند ميخواهم كابل پرس را بلاك كنند!

Khadim Ashrafi
من در خانواده هزاره به دنیا نیامده‌ام، اما قلبا خود را هزاره می‌دانم و به هموطنان هزاره‌ام احترام عمیقی دارم. من همانقدر که از شوونیست های پشتون تنفر دارم، از شوونیست های هزاره و تاجیک و ازبیک و .... تنفر دارم و همینها را عامل اصلی خشونت های قومی در کشور می‌دانم.
کامران میرهزار مرتجع ترین و شوونیست ترین فرد در افغانستان است که مطابق میل استعمارگران و استخبارات بیگانه برای انداختن ملیت های ما به جان همدیگر تیوری های خاینانه می‌تراشد و کارهای طفلانه و نابخردانه می‌کند که سوزانیدن بیرق یکی از آنهاست.

Jawid Jamali
من اوزبيك هستم اما يك افغانستاني هستم ،بياييد واقعيت گرا باشيم از چنين اعمال تنها دشمنان كشور سود ميبرند اگر با آتش زدن پرچم كشوري كه با پاسپورتش در هند درس ميخوانم مشكلي حل ميشد يك پرچم ني بلكه هزار پرچم را آتش ميزدم.

Farzane Yusufi
افغانستان وطن ماست،دوستان،خواهران،برادران دلیر وشیرمردم از هر قوم یا نژاد که میباشید،افغانستان مادر ماست،بیرق ما حکم چادر مادرمان را دارد،ما چگونه راضی به سوختنش میشویم هوشیار باشید اجازه ندهید دشمنان کشورمان هر بار با یک حقه ی جدید،خدای نکرده بین مان پراکندگی ایجاد کند،خواست آنها تفرقه بین ما است،

Kami MA
من هزاره ام، اما در جهان به نام افغاني شناخته ميشوم، اين واقعيت امر است.
حماقت است که خودم هويت خود را به آتش بکشم!
هيچ کس نميتواند حق من و مردم هزاره ام را از ما بگيرد!
هزاره ها نام نيکشان زبان زد خاص و عام است.
حالا ميخواهيد اين مردم سربلند را نيز با بوي آتش و باروت و خوشنت آشنا کنيد؟
اعتراض مسالمت آميز بهترين راه است، بدون آتش و دود!
زنده باد هزاره و زنده باد نام نيک نياکانم!

Aref Amiri
من هزاره ام وطنم را دوست دارم پرچم وطنم را مثل برگه پيروزي بلند نگه ميدارم و خاينين كه به هزاره توهين ميكنند يا ظلم ميكنند را لعنت ميكنم و اگر دستم رسد نابود ميكنم

Zaki Mirzaie
اﻓﻜﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﭼﻲ ﻓﺮﻗﻲ ﺩاﺭﺩ؟ اﺯ ﻛﺸور ﺩﻭﺭ ﻫﺴﺘﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﻜﻤﺖ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺯ اﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪﻱ، ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲ‌ﻣﺎﻧﺪﻳﺪ، ﻫﺰاﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﭼﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ، اﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﭼﻘﺪﺭ اﻳﻦ ﻓﻜﺮﺗﺎﻥ ﺧﺎﻡ ﻋﻘﺪﻩ‌ي و ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﺮﻭ ﮔﺎو ﭼﺮاﻧﻲ ﻛﻦ. ﭼﺮا ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺪ ﺗﺮ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻥ ﺭا ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ.

Ali Yawari
من هم هزاره هستم و به بیرق وطن خود احترام دارم . وبه هیچ نوکری خارجی حق نمی دهم که نماینده گی از ملیت هزاره کنند. از هموطنان عزیز خواهش می کنم این نوکرانی که بیرق وطن ما را اتش زدند از خود دور کنند این نوع انسان ها منافقین همسایه هاست.

Zahra Mahmoodi
ما هزاره ها حق خود را خواهانیم اما از راههای عملی و منطقی. ما اینقدر احمق نیستیم که فریب دشمنان خود و افغانستان را بخوریم.

Asad Asad
من یک پشتون هستم و بالای برادران هزاره خود اعتماد دارم که این کار را نمیکند خجالت بکش کابل پرس.

Fanos Aydin
کابل پرس فکر نکرده بودم تو اینقدر پست باشی من گرچه از جملهء اقوامی هستم که با گذاشتن نام اقلیت از حقوق و امتیازات محروم مانده ولی این حرکت تو نمایانگر بی‌خردی و جهالت توست و همچنین به اثبات میرساند که تو از افغانستان نیستی و مربوط به هیچ قوم این کشور نمیباشی، تیز رنگته گم کو پست کثیف، دوستا نهایت عزیز فریب حرف های این غلام اجنبی را نخورید آگاه باشید که دسیسهء بزرگ دیگر علیه ملت ستم کشیده ما روی دست گرفته شده خدا خیر ما را پیش بیارد.

Amir Ayaz
باعرض سلام خدمت تمامی دوستان مجازی من خودهزاره استم باین که مردم مایکونیم قرن است ازدست همین برادران ناراضی ومخالفان سیاسی رنج دیده ایم ولی بازهم پرچم این خاک واین وطن به آتش زدن درست نیست اگرواقعاشمامیخواهیدسربلند باشید آزادی میخواهید دست بدست هم بدهید بیایید در سیاست با جنگ نمیشود

Wali Moradian
سوختاندن بیرق کشور عزیزما هیچ ربطی به هزاره ها ندارد !چون هزاره ها بیش از همه اتباع افغانستان به سرمایه ملی شان حرمت گذاشتند و میگذارند.و مه شخصا این کار ظالمانه و وحشیانه را جز از یک دسیسه بیش نمیدانم که بر علیه ملیت نجیب هزاره طراحی شده است.

Halim Mirzaeey
این که گفتی بر ما هزاره ها ظلم شده و حق ماراغصب کردند . ووهمیشه بچشم تبعیض‌آمیز به ما نگاه شده واز همه حق حقوق که در این سرزمین داریم محروم شدیم . این درست ...... اما به آتش کشیدن پرچم کشور خود ما نه هرگز کار بسیار غلط است ماهمیشه میگوییم زنده باد کشور عزیز ما افغانستان . به امید پیشرفت و ترقی و یکپارچگی و یکدیگر پذیری در این کشور

Sattar Omidi
بد كرده هر كي اين جنبش را براه انداخته، اين مشت عراضل نمي‌تواند نمايندگي از مردم هزاره كند، هزاره ها در كنار ساير اقوام افغانستان هميشه اين پرچم را در گوشه وكنار جهان به احتزاز درآورده و هرگز دست به چنين عملي نخواهد زد، برارو ازتان خواهش ميكنم راههاي منطقي تر و اساسي تري را در پيش گيريد، خشونت را با خشونت نميشه حل كرد. ما مردم هزاره هرگز به چنين عملي دست نخواهيم زد و هميشه در كنار ساير اقوام افغانستان با برادري و صلح زندگي خواهيم كرد. باشد روزي تا اين وجدان ها بيدار و آگاه شود و انسانيت و برابري و عدالت ملاك همه شود. زنده باد افغانستان، هدايت يابد جاهلان!

Sakhi Obajd
بيشرمانه ترين و جاهلانه ترين سازماندهی كابل پرس (آتش زدن بيرق) به هيچ دردی نميتواند دار و باشد واتباع سرزمين افغانستان هرگز مبادرت به همچو عمل نميكنند

Sajad Alizadah
کابل پرس خائن و فتنه گر...
خودت اخبار چاپ میکنی خودت هم میخواهی کمپین جور کنی.. از جنوب توسط عده‌ای جاسوسی پاکستان میشود و از غرب تو جاسوسی برای ایران میکنی

Rhamatullah Mohsini
من هزاره استم ازحقوق هزاره بودم دفاع می کنم و از بیرق عزیز کشور درمقابل هر نوکر که بخواهد توهین کند استاده میشوم

Ayubzai Ayubi
این شاید مستقیما از طرف سفارت ایران طرح ریزی وتحریک وهدایت داده میشود. ویا شاید غیرمستقیم ازطرف محقق به کمک پولی ایران تحریکات باشد. از ریاست محترم امنیت ملی خواهشمندیم همچو جنایت کاران وخاینین ملی را هرچه زودتر پیگیری و دستگیر کنند. سوختاندن بیرق ملی یک خیانت نابخشودنی بزرگ پنداشته میشود. باید هرچه زودتر افشا وگرفتار و به پنجه قانون سپرده شوند.

Javid Ehsas
بلی دوستان گرامی پایان دادن به تعصب و تامین عدالت راههای منطقی و انسانی دارد و با این طور روی کرد های وحشیانه و طالبانیزم نمی‌شود برای وطن و اتحاد اقوام کاری کرد و این عمل کابل پرس مزدورانه و ننگین است, شرم باد بر این جاهلان!

Nizamuddin Bahmany
احمقانه ترین حرکت که تا حال از جوانان هزاره دیده ام! شرم باد بر شما که با سوختاندن بیرق مبارک کشور تان اعتراض تان را بیان می دارید. چی بدانیم؟ شاید هزاره نباشند!

Soraya Afghan
معلوم دار است كه هزاره ها اي كاره نمیكنن اي كار مزدوران ايراني است

Ahmad Ahmadzia
کابل پرس صفحه کاسه لیس ایران و پاکستان هیچ ارتباطی به برادران هزاره ندارد لعنت به ګردانندګان این صفحه این صفحه غیر از نفاق در بین اقوام کشور کاری دګری ندارد

Jaffar Rasuli
كثيف ترين جنبش كه تا حالا شنيده بودم، همه ما افغان هستيم، همه برادر و خواهر ، حال چي شده تا ميخواهد افغانستان جانى تازه بگيرد دست به تفرقه انداختن شدن؟ ولى بدان اى موزدور، كه مردم ما دگر ان مردم ٣٠ سال قبل نيستن ، همه فقط افغان هستن!

Halim Kazemi
اشتباه کردی کابل پرس! کار شما همیشه برای نفاق اندازی و نفاق انگیزی بوده است کاری جز این ندارید! هزاره ها هیچ وقت چنین کاری انجام نمی دهند.

Nasratullah Mukhles Patan
هیچ هزاره هیچ تاجک هیچ پشتون هیچ پشې هیچ ازبک این حق را به وطن فروشان وغلامان نمیدهد که بیرق پر افتخاری مارا اتش بزند زنده باد افغانستان زنده باد اقوام افغانستان ما همه یک افغان هستیم و به افغان بودن خود افتخار میکنم

Yasamin Ahmadi
افغانستان تن هر فرد این جامعه است. اقوام این کشور همانند انگشتان دست هستند پس محال است کسی بتوانند این مردم را از هم جدا کند.بیرق این کشور ناموس ماست با مشت به دهن کسی می زنم که انگشت بطرف بیرق ما دراز کند.امید همه مردم ما همچو شما جواب چنین انسانهای پست را بدهد.

G.s. Homayun Nazar
چرا بیرق پاکستان و ایران را به آتش نمی کشی ؟ که در خاک و سرزمین خودم پرچم خودم را بالای خودم به آتش میکشی در حالیکه ما حافظ این بیرق هستیم ما بخاطر این بیرق خیلی قربانی وخون های زیادی داده ایم ، ما نه هزاره ای کویته ئی هستیم ونه هزاره خاوری ما هزاره های وطنی پدری هستیم وهزارستان در قلب افغانستان است واین بیرق مال همه ملیت های ساکن این سرزمین است این خیلی احمقانه است به خاطر چهار تا فاشیست نادان وعقده ئی که (شما نیز هم قطاران شان هستید ) به تمام ملیت های افغانستان توهین کرده و دشمن خود بسازیم.

Millad Mohammadi
من هزاره هستم و هیچوقت این کار را نمیکنم و میدانم این کار را کسانی میکنند که میخواهند بین مردم افغانستان آتش نفاق برپا کنند.

Muhammad Samay
بجای بیرق افغانستان منزل آقای محقق را آتش بزیند با این همه خامی در سیاست چون در سیاست گلایه جای ندارد

Mohammad Ahmadi
بیایید تفرقه را به اتش بیزنیم که روزگار ما را اتیش زده مرگ بر تفرقه زنده بار افغانستان عزیزم

Jalal Zaki
تو از کندهار و هلمند گفتی. لعنتی میفهمم که همه هزاره ها هلمند سرت لعنت میگوید چرا که اینجا همه پشتون و هزاره به هم دیگر برادرن

Shukrullah Safi
لوده ترین صفحه ییکه تاحال دیده ام صفحه کابل پرس است که به نام مقدس کابل توهین کرده ودایم نفرین ساز بوده

Javid Karimy
تو با این ظرفیت پایین نمی توانی از هزارها از نایت کلپ ملبورن و آمستردام نمایندگی کنی نفرین بر تو که چهره منفور از هزاره ها را به نمایش میگذاری.....

علی قربانزاده
بوی فتنه ای جدید میاید. هوشیار باشید این بیرق متعلق به هزارها هم هست .من بعنوان هزاره هیچ وقت چنین کار کثیف نمیکنم .ما همه برادر وار زندگی میکنیم و وطن را اباد میکنیم انشالله

Rahman Faryad
بخدا قسم که نمیدانم از کدام قوم یا قبیله هستم " و هیچ لازم هم نمیبینم که خود را بسته به یک قوم خاص بدانم " با وجودی که هیچ از کشورم افغانستان و دولت داران کشور خاطره خوش و دل خوشی نداریم ولی به هیچ وجح راضی به توهین کردن به باورهای میلی خود نیستم " من با مردم هزاره زیاد سر و کار داشتم در عمر خود از همسایگی گرفته تا هم اتاق بودن و هم صنفی بودن را با هزاره ها گزراندم و مردم هزاره را بسیار مردم خلاق و با منطق با اندیشه بالا دریافتم " اما نمیدانم که این عمل زشت آتش زدن پرچم افغانستان کار چه کسانی هست " من به این باورم که کابل پرس یک منبع پخش اخبار نفاق اندازی و رزالت میباشد طوری که از مطلبهایش در این صفحه تا حال دیدم . و اگر نه از عزیزان هزاره من همچون کاری بعید است. کابل پرس برو به جهنم !!!!

Ghulam Reza Jawadi
شما با آتش زدن پرچم افغانستان به تمام مردم این کشور توهین کردید. در اصل مردم این کشور باید شمارا پیداکرده آتش بزند.
ما مردم هزاره میتوانیم خوب و بد , دوست و دشمن را تشخیص دهیم.

محمداکبر مجاھد
هموطنان عزیز! اینها می خواهد افغانستان عزیز ما ړا تجزیه میکند ولی این کار پدر کلان اینها نه خواهد کرد ما یک واحد و پر امن افغانستان را میخواهم.....لعنت شما علیه سر این کار احمقان تان.....هزاره برادرم پشتون جیګرم و تاجک،ازبک،بلوچ،عرب،قزلباش،ایماق و دیګر اقوام غیور من روحم.

تاج امیری
از همه دوستان و خوانندگان شریف کابل پریس انساندوستانه خواهشمندم تا اخرین انزجار خود را از کامران میر هزار و متباقی کسانیکه دست به این عمل وحشیانه سوختاندن بیرق کشور ما زده و یا میخواهد بزنند نثار شان کنند و بخاطر این عمل قبیح شان سایت مزخرف کابل پرس را بایکات کنند.

میا جان
دولت شیعه گرای ایران به منظور تجزیۀ افغانستان از وجود همچو جنبش ها در داخل افغانستان استفاده می کند. سوختاندن بیرق پرغرور افغانستان بمعنی تف انداختن به روی تمام مردم غیر هزارۀ افغانستان است....

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 155 نفر