سیلی غفار: میلیونران پارلمان دزدان، قاچاقبران و جواسیس کشورهای استعمارگر اند!


سیلی غفار: میلیونران پارلمان دزدان، قاچاقبران و جواسیس کشورهای استعمارگر اند!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «آریانا نیوز» برنامه «انتخابات ۹۷» (۲۴ جدی ۱۳۹۷ - ۱۴ جنوری ۲۰۱۹): وقتیکه ما یک حکومت مستقل نداشته باشیم طبعا کمیسیون‌های آن هم نامستقل است. کمیسیون‌های نامستقل انتخابات دستچین ارگ و غرب می‌باشند افتضاح آن‌ها از زوایای مختلف به حدی است که نتوانستند حتی شکلیات آن را درست کنند. علت اصلی ضعف مدیریتی نیست که امروز می‌گویند بلکه معاملات پشت‌پرده و دست کشورهای اشغالگر و همسایه هستند که هرکدام شان می‌خواهند نوکران شان را جابجا نمایند.

وقتیکه معاون دوم می‌گوید که این کمیسیون‌ها حیثیت دولت را به باد برده است زمانیکه جان‌کیری دست تان را بالا برد حیثیت تان از بین رفت و شما نباید خود را با مردم مقایسه کنید.

پارلمان افغانستان در دو دوره گذشته مملو از دزدان، قاچاقبران و جواسیس کشورهای همسایه و کشورهای غربی بوده و لیست کاندیدان پارلمان فعلی را هم اگر ببینیم اکثرا اولاد شان است که فقط چهره‌ها تغییر کرده است و ماهیت پارلمان هیچ تغییری نکرده است و خود اعضای کمیسیون نامستقل انتخابات از همین چهره‌های منفور است که وقتی فساد شان برملا می‌شود از یک چوکی به چوکی دیگر تبدیل می‌گردد.

امروز حکومت، امریکا و تمام تحلیلگران خود‌فروخته که از طریق رسانه‌ها هر چیز به خورد مردم می‌دهند که گویا انتخابات است، دموکراسی است و آزادی بیان فقط بخاطر مشروعیت بخشیدن به این نظام است و بس و مردم به خوبی درک کرده اند که با همچو حکومت و پارلمان ما نمی‌توانیم که یک آینده بهتر داشته باشیم.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 222 نفر