فرمان جنگ، ماموریت اول هر رییس جمهور امریکا

فرمان جنگ، ماموریت اول هر رییس جمهور امریکا

بقا و ادامه حیات سیستم‌های استعماری تنها از راه جنگ و اشغال و تجاوز به کشورهای دیگر تضمین می‌گردد. بی‌دلیل نیست که مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ رییس جمهور امریکا نبوده که فرمان جنگ و کشتار و مداخله به بیرون از مرزهایش نداده باشد. اوباما که در جریان کارزارهای انتخاباتی‌اش از ختم جنگ در این و آن کشور سخن گفته محبوبیت یافته بود، وقتی وارد کاخ سفید شد، بیش از هر رییس جمهور دیگر به تشدید جنگ و جنایت متوسل شده تنفر عمومی را نصیب گردید. رییس‌جمهوری که اندکی در پیشبرد این سیاست اهمال ورزد، به سرنوشت جان اف کندی مواجه می‌شود که توسط سی.آی.ای ترور شد.

چرخ اقتصاد بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌ مالی با جنگ و غارتگری است که در حرکت بوده سودهای هنگفتی به جیب انگشت‌شمار ابرسرمایه‌دارانی که همه ثروت‌ها را به چنگ گرفته اند، واریز می‌شود. بنا تا سیستم امپریالیستی پابرجاست، جنگ و کشتار و اشغال ملزومه آن بوده، بشریت از این فجایع رهایی نخواهد یافت.

در کلیپ فوق فرمان‌های روسای جمهور هفت دهه گذشته امریکا را جمعاوری کرده‌ایم که هر یک دستور حملات وحشیانه‌ به کشورهای مختلف را می‌دهند که نتیجه آن بربادی و قتل و بربریت در بسا کشورهای به‌اصطلاح جهان‌سوم بوده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 117 نفر