تظاهر کننده ها خواهان محاکمه مجرمین جنگی شدند

black day

با آنکه از مدتی به به این سو تقاضای به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان مطرح است اما این اولین بار است که برخی از افراد به جاده ها بر آمده و رهبران پیشین جهادی و سیاسی را به جنایات جنگی متهم می کنند و خواهان محاکمه آنان می شوند.

این افراد شامل زنان، دختران و پسران جوان که تعداد شان به صد ها تن می رسید، به روز دوشنبه ضمن راه پیمایی در کابل شعار هایی را برضد عاملان حوادث هفتم و هشتم ثور سر می دادند.

مظاهره چیان که نخست در منطقه سینمای پامیر تجمع کردند، خواهان محاکمه تمامی افرادی شدند که به گفته آنان در جرایم جنگی در افغانستان دخیل اند.

حفیظ الله راسخ یکی از برگزار کننده گان این تظاهرات در مورد هدف این راه پیمایی به خبرنگاران چنین گفت: «هدف ما تقبیح جنایات سه دهه اخیر است، بخصوص جنایات که در کابل صورت گرفته است و ما دو روز هفت و هشت ثور را به مثابه روز سیاه می دانم که این دو روز سبب کشتار هفتاد هزار شهروند کابل شده است و این جنایات در هفت ثور شروع شد و ختمش در هشت ثور بود که تا امروز هم ادامه دارد.»

این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود و به گفته مسوولان این حزب، آنان در 25 ولایت کشور حدود 30 هزار عضو دارند.

در میان تصاویر خط کشیده شده که مظاهره چیان با خود حمل می کردند تصاویر، رییس جمهور کرزی، مارشال فهیم، کریم خلیلی، برخی از اعضای کابینه، تصاویر رهبران جریان های سیاسی از جمله داکتر عبدالله، یونس قانونی، محمد محقق، جنرال دوستم و عبدالرب رسول سیاف نیز به چشم می خوردند.

تظاهره کننده گان شعار های را نیز با خود داشتند که برخی از رهبران جهادی به کشتار شماری از غیر نظامیان متهم شده بودند.

در این تظاهرات افرادی نیز اشتراک کرده بودند که از رویداد های پس از هشتم ثور در افغانستان خاطرات تلخ دارند.

ناهید یکی از این مظاهره چیان که تعدادی از اقارب اش را در جریان جنگ های داخلی در افغانستان از دست داده است به رادیو آزادی گفت که عاملین این کشتار ها باید به میز محاکمه کشانیده شوند.

“من دو کاکا و مامای خود را در این جنگها از دست دادیم در همین جنگ های که آین ها بخاطر به قدرت رسیدن به راه انداخته بودند.”

پیش از این هم در آستانه فرا رسیدن هشتم ثور بیستمین سالروز پیروزی مجاهدین، تصاویر برخی از چهره های جهادی که بالای آن خط کشیده شده بود، در گوشه و کنار شهر کابل از سوی گروه موسوم به جوانان آزادیخواه نصب شده بود.

در پایان این تصاویر هم چنان نوشته شده بود که خون هفتاد هزار باشنده کابل را به رهبران پیشین جهادی نمی بخشند.

اما یک مقام حزب همبستگی ملی گفت که آنان با این گروه ارتباطی ندارند.

خواست محاکمه مجرمین جنگی در حالی یک بار دیگر مطرح می شود که نظام فعلی در افغانستان در این مورد هیچ اقدامی نکرده است و مساله عدالت انتقالی در جایش باقی مانده است.

راديو آزادی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 126 نفر