تلویزیون «آشنا» (پشتو)

بخشهایی از مصاحبه حمید انوری از تلویزیون «زرین» با حفیظ راسخ، نماینده حزب ما و حمایت مردم از تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در تقبیح سیاهروزهای هشت و هفت ثور.

۲۲ جوزا ۱۳۹۱ (۱۱ جون ۲۰۱۲)

تعلیق «حزب همبستگی افغانستان» بوسیله وزارت عدلیه افغانستان و اعتراض سازمان «دیده بان حقوق بشر» و مدافعان عدالت و آزادی به این حکم جبارانه دولت کرزی، انعکاس وسیع در چینل های تلویزیونی افغانستان داشت که کلپ چند تلویزیون را تقدیم میکنیم:

تلویزیون یک، ٢٧ جوزای ١٣٩١ – ١٦ جون ٢٠١٢

گزارش تلويزيون «ميوند»

این مصاحبه به تاریخ ٢١ جنوری ٢٠١١ از تلویزیون ماهواره‌ای «اندیشه» در سراسر جهان پخش گردیده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر