راهپیمایی برای دادخواهی خون شهید فرخنده

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

به تاریخ ۳ حمل ۱۳۹۴، «حزب همبستگی افغانستان» برای دادخواهی خون شهید فرخنده راهپیمایی‌ای را در شهر کابل به راه انداخت. این راهپیمایی با فراخوان خانم بلقیس روشن، نماینده پیشین مردم در مجلس سنا و حزب همبستگی برگزار گردیده بود. صدها تن از اعضا و هواداران حزب همبستگی و خانم روشن و دیگر شهریان کابل با اشتراک شان خواهان مجازات عاملان اصلی این فاجعه گردیدند. راهپیمایان با شعار مرکزی «قتل وحشتبار فرخنده، ننگ دیگری بر جبین حکومت ترشیده ع و غ!» به جاده‌ها ریخته بودند و شعارهایی چون «قاتلان پلید فرخنده بدون حمایت سرجنایتکاران دست به چنین وحشتی زده نمی‌توانند!»، «فرخنده، در آتش جهل خاینان ملی سوخت!»، «نگذاریم مثل عاملان درجه‌یک فاجعه پغمان، قاتلان اصلی فرخنده از عدالت فرار داده شوند!»، «هموطن، اگر خاموش بنشینی فردا نوبت پرپرشدن خواهر و مادر توست!» «تا جنایتکاران خاین خلع قدرت نشوند، هر روز فرخنده دیگری قربانی خواهد گشت!» و عکس‌های جریان پرپرشدن فرخنده را با خود حمل می‌نمودند. افزون بر آن، معترضان شعارهای «ما خواهان محاکمه قاتلان فرخنده هستیم!» و «فرخنده، شرمنده‌ایم که نجاتت داده نتوانستیم!» را نیز سر دادند.

در جریان راهپیمایی، اشتراک‌کنندگان آهنگ‌های اعتراضی گروه «مورچه‌ها»، شکیب مصدق، داریوش اقبالی، شاهین نجفی و آهنگ «گل و لاله» آرش بارز را در همسرایی با هم می‌خواندند.

خانم روشن در جریان سخنرانی پرشورش گفت که روز پرپرشدن شهید فرخنده باید به‌حیث روز نماد جنایت علیه زنان افغان نامگذاری شود. پس از آن، خانم سیلی غفار، نماینده حزب همبستگی، انزجارش را از جنایت علیه شهید فرخنده بیان نموده گفت بدون محاکمه سرجنایتکاران چنین جنایاتی پایانی نخواهد داشت.

در اخیر، نهالی به یادبود از فرخنده در محل سوزانیده شدنش در کف دریای کابل غرس گردید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 115 نفر