راهپیمایی برای دادخواهی خون شهید فرخنده در شهر جلال‌آباد

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

۱۵ حمل ۱۳۹۴: اعضا و هواداران حزب همبستگی یکجا با شهریان جلال‌آباد راهپیمایی‌ای را برای دادخواهی خون فرخنده و محاکمه سرجنایتکاران اصلی به راه انداختند. در این راهپیمایی که بیش از ۵۰۰ تن زن و مرد اشتراک ورزیده بودند، خواهان محاکمه افراد پس‌پرده این جنایت شدند. یکی از اشتراک‌کنندگان می‌گوید که دولت برای فرونشاندن خشم مردم چند تنی را گرفتار و محاکمه می‌کند ولی آنانی که زمینه را در چهار دهه اخیر برای چنین قساوت‌هایی فراهم کرده‌اند، آزاد می‌گردند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 81 نفر