با قیام همگانی باید پوزه دشمنان داخلی و خارجی را به خاک مالید!

اگر روزگاری افغانستان به گورستان دشمنانش مبدل شده بود امروز بدون شک این سرزمین به کلکسیونی از متجاوزان و مداخله گران تبدیل شده که جزجنایت کاران وشرکاء هیچ افغان آزاده و وطن پرست نمی ‌تواند این شرایط پرفساد و زورگویی وتحقیر از همسایگان را تحمل کند.

اینک بعد از سالها جنگ و جنایت در هلمند، قندهار، زابل، کندز، وردک و غیره ولایات، سمت جنگ به سوی شرق کشانده شده و این مردم شرق اند که با حملات پاکستان، بمباردمان امریکا و ناتو و وحشیگری طالبان باید کشته شوند و خانه بدوش گردند. تاخت و تاز مستقیم نظامیان پاکستانی که جان صدها هموطن بیدفاع ما را گرفته با سیاست های اشغالگران هماهنگ است تابا ایجاد ترس و تهدید از سوی پاکستان تداوم حضور و ایجاد پایگاههای دایمی نظامی خود را در افغانستان "ضروری" جلوه داده و کشور ما را به زنجیراسارت ابدی ببندد.

دولت پاکستان یکی از منفورترین رژیم های منطقه است که طی سالها از طریق ساختن و پرداختن"تنظیم" های خاین و جنایتکار جهادی، ترور شخصیت های ملی و آزادیخواه ما تحت سرپرستی مستقیم "آی اس آی"، آفرینش، تمویل و به قدرت رسانیدن طالبان و در بغل داشتن آنان تا امروز، حمایت بیدریغ از حزب فاشیستی گلبدین و زیر بال گرفتن آن، ترور و انتحار و ... و اکنون تجاوز مرزی آشکار،بر ملت ما خیانت و جنایت روا داشته است. از نظر مردم ما دولت پاکستان به درستی یکی از عوامل درجه یک ویرانی و بربادی افغانستان محسوب می‌شود.

اگرچه پس از کشته شدن اسامه در ایبت آباد، پاکستان در نظر دوستانش به شدت بی‌آبرو شده، ولی این کشور با توجه به وضع غریب و رسوا کننده اش در تمامی زمینه‌های مافیای حاکم سیاسی، نظامی، اقتصادی افغانستان و نیز سر و صدای سپردن مسئولیت ادامه جنگ با طالبان به اصطلاح اردوی "ملی" افغانستان، موقع را برای نمایش قدرت و امتیاز گرفتن بیشتر از دولت شاریده و در حال از هم پاشی حامد کرزی برای خود و مزدوران طالبش مساعد یافته است.

در شرایطی که "وزیر دفاع" رحیم وردک و بسیاری از وزیران ،والیان ، سفیران و دیگر سردمداران دولت زمانی جیره خوار "آی اس آی"بودند، بسیار طبیعی است که همه در مقابل پاکستان خود را دهن پرآب دیده و در نتیجه آقای کرزی حرفی علیه اقدامات پاکستان به زبان آورده نتواند. اساسا وقتی وی در برابرطالبان چاپلوسی نموده و آن آدمکشان وحشی را مکرر در مکرر "طالب جان" و "برادران ناراض" و "افغان بچیه" خطاب کند، دیگر چطور ممکن است و با اتکا به چه چیزی میتواند در مقابل پدروکیل های طالبان سر خم نکند؟ دولتی متشکل از میهنفروش ترین و پلید ترین جنایتکاران فاسد در تاریخ ما و عمیقا مورد نفرت مردم ، هرگز قادر نیست در برابر زورگویی ها و تجاوز همسایگان به دفاع قاطع از مردم و سرحدات ما برخیزد.

در این فرصت که میهنفروشان و تبهکاران و هرویین سالاران به اصطلاح "اپوزیسیون" و "جبهه ملی" میخواهند قیافه "ضدپاکستانی" بگیرند، همان قدربرای مردم زجرآوراست که مثل صحبت های سخنگویان رییس جمهور یا وزارت خارجه و سایر جاسوس بچه های سخنگو. آنانی که خود در گهواره "آی اس آی" کلان شده اند و عمر شان را در تجاوز به ناموس و هستی مردم ما تیر کرده باشند حق ندارند علیه زورگویی و بدمعاشی پاکستان دروغهای "دفاع" از این مرز و بوم مجروح را از دهان یاوه سرای خود تکرار کنند.

مردم افغانستان در اوضاع حاضر مطلقا هیچ عنصری را در دولت مافیایی سراغ ندارند که به دنبال او بر ضد دولت پاکستان به قیام برخیزند.دعوت هر آدم سرکاری از مردم برای مقاومت بر ضد پاکستان، از سوی مردم ما به یقین به مثابه دعوت یک خاین جنایت پیشه رد و به رویش زده خواهد شد.تنها راه، خیزش تاریخی مردم تمام اقوام کشور به شیوه مردم قهرمان عرب و ایران است که اشغالگران و دولت پوشالی و شرکای "اپوزیسیون"ی آن آماج اصلی آن باشد. اوج گیری و پیروزی حتی نسبی یک چنین جنبشی آزادیخواهانه در افغانستان، دولت پاکستان، ایران و هر دولت متخاصم دیگر را از فکر چشم دوختن و تجاوز به این خاک به لرزه درخواهد آورد.

ما سخت بدین باوریم که بدون راندن اشغالگران، کسب استقلال، تامین دموکراسی و محاکمه تمام جنایتکاران از هر قماش،هر کشور همجوار یا دور، افغانستان زخمی و خیانت شده را تهدید و اراده‌اش را بر آن تحمیل خواهد کرد.

حزب همبستگی افغانستان اشغالگران امریکایی ـ ناتو را دشمنان ملت دانسته و خواهان خروج فوری و کامل آنان می باشد، همان طوری که به رژیم جنایتکار ایران گوشزد کرد، ضمن ابراز همبستگی با مردم پاکستان، به دولت جاسوس پرور پاکستان اخطار می‌ دهد که به راکت پرانی های خود بر ضد مردم ماتمدار ماپایان داده و بیشتر ازین بر تومار خیانت هایش به افغانستان نه افزاید که در روز بزرگ قیام آزادیخواهانه مردم ما و نیزمردم پاکستان بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. دنیا تغییر کرده است، امواج خروشان بهارعرب به پاکستان و افغانستان هم رسیدنیست و دولتین "آی اس آی"یی پاکستان و مافیایی افغانستان را به سان پر کاهی به زباله دان تاریخ خواهد سپرد.

بریده باد دست دولت پاکستان از افغانستان!

گرامی باد مقدم قیام های ملی استقلال طلبانه و دموکراسی خواهانه در افغانستان و پاکستان!

حزب همبستگی افغانستان

جلال آباد

۲۱ سرطان ۱۳۹۰ (۱۱جولای ۲۰۱۱)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 113 نفر