با کسب استقلال، وحدت و یکپارچگی افغانستان را حفظ کنیم !

هموطن!

اجداد من و تو نود و دوسال قبل از امروز در ۲۸ اسد ۱۲۹۸ با قیام سرتاسری و نثار نمودن جان شان استعمار انگلیس را که لقب سلطان جهان را به سینه می کوفت تکه و پاره کردند و پرچم استقلال و آزادی را بر آسمان کشور در اهتزاز درآوردند. اگر چه دوره شگوفایی جنبش مشروطه خواهی کشور هرچند کوتاه و با کمبودها همراه بود، اما روزنه ای بود به سوی سعادت و آزاد زیستن که با دسایس گوناگون داخلی و خارجی مواجه شد و درهم شکست و آرزوهای زنده یاد شاه امان اله، محمود طرزی، محمد ولی خان دروازی و یارانش که جز استقلال، آزادی، پیشرفت و تعالی ملت افغانستان نبود به خاک وخون یکسان شد.

از آن روز تا اکنون ملت ما در تنور نیستی دشمنان سوخته و می سوزد که با تجاوزسوسیال امپریالیزم شوروی و ظهور مزدوران حلقه بگوش ۷ ثوری و به تعقیب آن جنایت پیشگان ۸ ثوری سیه روزی حدت و شدت گرفته و افغانستان به دوزخ جهان مبدل گردید. لاشخواران ۷ و ۸ ثوری که زمانی سایه همدیگر را به گلوله می بستند و تنها در میدان مردم کشی، چپاول و وطن فروشی دو روی یک سکه بودند، اینک به یاری و همکاری "ارباب بزرگ" و در معامله و مغازله با دولت پوشالی کابل گرد محافل نامیمون چون "جبهه متحد ملی" ، "تغییروامید" ، "حمایت از قانون" ، "اصلاح طلبان" و هزارو یک القاب میان تهی دیگر جمع شده و جسم رنجور و زخمی مادر وطن را در محضر اشغالگران به لیلام گذشته اند.

در وضعیت کنونی کسب استقلال و وحدت ملی بیش از هر خواست سیاسی دیگر نیاز مبرم و حیاتی افغانستان غرق در مصیبت بوده و هست، زیرا ما سخت بدین باوریم که بدون کسب استقلال و آزادی رسیدن به دموکراسی، عدالت، وحدت سرتاسری، رفاه، پیشرفت و ترقی خواب و خیال بیش نیست. پس دولت مزدور پرور امریکا و متحدانش که جز کشتار و بربریت هیچ ارزش انسانی را نه آفریده اند هم باید خوب بدانند که روزی در برابر خشم پر جبروت خلق قهرمان افغانستان قرار گرفتنی هستند. حماسه های نوین و بی نظیر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با آنکه درس دندان شکن است برای اشغالگران و رژیم های فرتوت ضد مردمی، از طرف دیگر حقانیت گفته های فوق را به اثبات میرساند.

دولت متجاوز امریکا این روزها سخت تقلا دارد با پیشکش کردن پروسه بن دوم لته های ناپاکتر از خودش را که شامل "طالب جان" جانی، گلبدین آدمخوار، مزدوران چند قاته ائتلاف شمال، تکنوکرات های بی مقدار و سایر جنایت کاران معلوم الحال می شود را بار دیگر دور " محور " کرزی و تامین " وحدت ملی " برگرده های زخمی مردم نصب کند، تا کلکسیون نامکمل جنایتکاران تکمیل گردیده به کاروزار تازه ای از جنایت پروری خود بهتر ادامه دهد، چنانچه چانه زنی های علنی دسته های طالبی و گلبدینی برای احراز پست های وزارت خانه ها و بخش ولایات جنوبی کشور، تشدید حملات انتحاری، کشتن "مهره"های کلیدی دولت، ایجاد وحشت میان مردم، حملات توپخانه پاکستان بر خاک ما، غر و پف های اطراف پارلمان وغیره ماه هاست که رسانه های به ظاهر مستقل را مشغول عوام فریبی نموده که به حق کور خوانده اند، زیرا تعفن فساد و پوسیدگی دولت پوشالی و حواریون اش چنان بالاست که به هیچ وجه نمیشود از چشم ملت و جهان پنهان کرد.

درین ورطه رژیم آدمخوار خامنه ای که در محاصره خلق بیدار ایران آخرین رمق حیات ننگین اش را لحظه شماری میکند نیز در کنار مسلح ساختن گروه های تروریستی زیر چتر"اشاعه زبان فارسی"، "دُر دری" و ده ها کانون دیگر مزدوران قلمی اش را که زهر آزادیکُشی فاشیزم مذهبی ولایت فقیه را با خود حمل میکنند رهبر و پیشوا جار زده بر ویرانه های افغانستان شیادانه تحمیل میکند تا بعد از خروج اشغالگران سهم بیشتری نصیب خود گرداند.

پایگاه های دایمی امریکا و قانونی شدن آن مهمترین بخش اشغال و سیطره مادام العمر امریکای متجاوز در افغانستان است، مسوده طرح پیشنهادی بخوبی آشکار میسازد که صلاحیت و اختیار ملت و سرزمین ما چگونه توسط یک مشت مافیای خلقی- جهادی به حراج گذاشته میشود و ما بسان موجودات بی ارزش و فاقد حق تعیین سرنوشت در برابر آنان روسپی وار عرضه میشویم. حزب ما باور دارد که امریکا هرگز افغانستان را ترک نخواهد کرد بلکه بنابر بحران نابود کننده اقتصادی حاکم بر جهان سرمایه داری که ناشی از خصلت طبقاتی آن است، مصارف خویش را به حد اقل کاهش داده و با برپایی حکومت دست نشانده در پناه پایگاه های نظامی به چپاول و غارت خلقها ادامه خواهد داد.

ما به خوبی میدانیم که غارتگران امریکایی بنا به سرشت غاصبانه خویش وحشی ترین دشمنان قسم خورده ملت ما را سالیان سال در آغوش کشیده رنگ و روغن مذهبی و غیرمذهبی زده و همسان خامنه ای، مبارک و ذین العابدین و سایر بی مایگان حمایت کرده و خواهد کرد، بنا دامن زدن به مسایل قومی، سمتی، ملیتی، لسانی و مذهبی وسیله است که اشغالگران را به اهداف شوم شان که همانا تسلط برمنطقه، غارت منابع سرشار سرزمین ماست به وجه احسن نزدیک می سازد. پس تئوری فدرالیزم" پدرام" خود فروخته، تقسیم افغانستان شمالی و جنوبی که این روزها ورد زبان جنایتکاران مشهور همچو عطا محمد نور است، جزء از برنامه های تنظیم شده دشمنان ملت ماست که باید خنثی و افشا گردد.

امسال ما در حالی به پیشواز ۲۸ اسد میرویم که همانند سال گذشته هیچ اثری برای تجلیل ازین روز تاریخ ساز، جز چند محفل سرکاری، در هیچ گوشه از کشور دیده نمیشود. از جهت دیگر بوی گند دولت مافیایی در همه زمینه ها به اوج خود رسیده، بیکاری، فقر، فساد، کشتار، اختطاف و هزار و یک مصیبت دیگر حلقه زندگی مردم ما را تنگ تر ساخته و برعکس جنایت کاران هر روز با انباشتن ثروت و زاییدن جنایت به غول های بین المللی مبدل میشوند که این شکاف عمیق فقط با خیزش سرتاسری تمام اقوام و نابودی دشمنان امکان پذیر است و بس.

حزب همبستگی افغانستان جانبازی پدران خویش و بهار آزادی اعراب را سرمشق مبارزاتی خود قرار داده و با درس گیری دقیق از این ودیعه ماندگار به مبارزه پیگیر و جدی بدون انحراف و لغزش علیه ارتجاع داخلی و متجاوزین خارجی متحدانه میرزمد و آرزو میبرد نخستین روز استقلال را با محاکمه جنایت کاران و وطن فروشان خلقی و پرچمی، جهادی و طالبی با شادی و سرور برگزار کند.

حزب همبستگی افغانستان بار دیگر روی شعار نه اشغالگران و نه دولت دست نشانده مافیایی و نه طالبان خونخوار ، قدرت بدست مردم تاکید می کند و در این راه از تمام نیروهای آزادیخواه، نهاد های مستقل و شخصیت های ملی صمیمانه می طلبد تا دور هم جمع شده برای کسب استقلال و تمامیت ارضی افغانستان عزیز گامزن شوند.

گرامی باد یاد جانباختگان راه استقلال و آزادی کشور!

کوتاه باد دست اشغالگران و عوامل آن از میهن ما!

حزب همبستگی افغانستان

کابل

۲۸ اسد ۱۳۹۰ (۱۹ اگست ۲۰۱۱)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 44 نفر