نگذاریم جانیان چهار دهه اخیر سرنوشت ما را بازهم به چنگ گیرند!

نگذاریم جانیان چهار دهه اخیر
سرنوشت ما را بازهم به چنگ گیرند!

باز هم تقویم ۷ و ۸ ثور خونین را رقم زد و بار دگر زخم‌های پردرد قربانیان و بازماندگان این روزهای شوم و ادامه‌اش تازه شدند. در حالی که مردم ما تنفر عمیقی از سران خاین جهادی داشته برای محاکمه آنان لحظه‌شماری می‌کنند، بادار امریکایی شان هنوز همین وطنفروشان را مناسب‌ترین نوکر و پایگاه خود تشخیص داده آنتونی بلنیکن وزیر خارجه امریکا در نامه تحقیرآمیزش به اشرف غنی، دستور صادر می‌کند تا مشوره‌هایش را با سیاف، عبدالله و حامد کرزی نموده تصمیم بگیرد!

در لیستی که از اعضای احتمالی هیئت مذاکره‌کننده با طالبان در استانبول نشر شد، اکثریت از جلادان جهادی اند که دیگر کودکان ما نیز می‌دانند که فقط حذف این شیادان مذهبی از صحنه سیاسی کشور می‌تواند راه را برای صلح باز کند. درد جانکاه مردم ما با دیدن جانیان چهار دهه در مقام و کرسی دولتی و غیردولتی طاقت‌فرساتر می‌گردد. دولت اشغالگر امریکا و شرکایش که طی بیست سال رهبران پلید جهادی را از هیچ به سران مافیا و قلدران زورگو مبدل ساخت، بی‌توجه به افکار عامه مردم ما در تلاش است تا این خیانت‌پیشه‌ها را همراه با گرگ‌زاده‌های شان تحت نام‌ زیبای صلح در کنار سران قرون‌وسطایی، خونخوار و مزدورپیشه طالبی برای یک دور دیگر بر مردم ما تحمیل نمایند. این پروسه صلح استعماری، با چنین ترکیبی راه می‌گشاید تا افغانستان نگون‌بخت ما عمیق‌تر به کام امپریالیزم، بنیادگرایی، ارتجاع، خونریزی، ناامنی، فساد، چپاول، بی‌عدالتی و مصایب دیگر غرق گردد. در گفتگوها و مجالس نمایشی دوحه و مسکو و استانبول، نمایندگان واقعی مردم رنجدیده ما نه بلکه چتلی‌خواران بیگانگان دور هم جمع می‌شوند تا مردم عزادرا ما را محکم‌تر در چنگال خونین خود و باداران امریکایی، پاکستانی، ایرانی، عربی و ترکی شان اسیر سازند.

وقتی علاوه بر جارچیان امریکا و دولت پوشالی تعدادی از عناصر عوامفریب زیر نام «تحلیلگر» و «کارشناس» در باره «تامین صلح» و گفتگو با طالبان باغ‌‌های دروغین سرخ‌وسبز را ترسیم می‌کردند، نوشتیم:

«گروه‌های ارتجاعی و جنایت‌پیشه که اوامر بیگانگان را برآورده می‌سازند، هیچ‌گاهی پیام‌آور صلح شده نمی‌توانند. همانگونه که معاهده با راکتیار کوچک‌ترین تغییری در کاهش جنگ و کشتار در افغانستان نداشت، از این معامله تازه نیز فقط طالبان سود برده، هیچ مرهمی بر زخم‌های مردم ما گذاشته نخواهد شد. حضور امریکا در افغانستان عمدتا برای تبدیل آسیا به مرکز تروریزم و بی‌ثباتی است تا رقبایش و بخصوص چین و روسیه را تهدید نموده با مشکلات دچار نماید.» (۵ حوت ۱۳۹۸)

و همان سریال ادامه یافت و به دنبال آن دیدیم که دولت تروریست‌پرور امریکا با استفاده از شیاد نامی‌اش خلیلزاد، نوکران‌ خود از هر دو جانب را زیر نام «جمهوریت» و «امارت» در قطر کله به کله نمود تا به‌ظاهر روی صلح گفتگو کنند. گروه دیگری که نه از دسترخوان «جمهوریت» و نه «امارت» چیزی نصیب شان نشده و از مدتیست که کمتر فرصت مکیدن خون مردم داغدار افغانستان را داشته‌اند، حال بر طبل حکومت موقت و فدرالیزم می‌کوبند تا شاید بادار چیزی بر رزق شان بیفزاید و از این همه چپاولگری‌ها بی‌نصیب نمانند.

هموطنان داغدار!

«حزب همبستگی افغانستان» بدین باور است که فقط با زدودن لکه‌های ننگ ۷ و ۸ ثور و برادران طالبی شان، روی آرامش و بهروزی را خواهیم دید. فرهنگ معافیت جنایتکاران و چاکران بیگانگان باعث شده که وطن ما روزتاروز در گرداب خطرناک ستم و دهشت فرو رود. ملتی که گذشته‌ی تاریک‌اش را فراموش کرده و با آن تسویه حساب روشن و بی‌گذشت نکند، سزاوار تکرار آن می‌باشد. مردم ما هیچ‌گاهی نباید فراموش کنند که در حضور حاکمان جهادی، طالبی، تفاله‌های خلقی-پرچمی و تکنوکرات که دم همه‌ی شان عمدتا در دست امریکا، پاکستان و ایران است، هیچ‌‌ گونه حکومتی، چه «جمهوریت» یا«امارت»، چه «موقت» یا «فدرال» و هر نام دیگر، روزگار تار ما را تغییر نمی‌دهد. این‌ نام‌ها فقط لباس‌های دست‌دوز دولت امریکا و شرکایش اند که به کمک آن‌ها تن گندیده نوکران کثیفش را بپوشانند. هرگز نباید فراموش کنیم که اگر طالب جانی با انتحار و انفجار مردم ما را می‌کشند، دولت پوشالی متشکل از خونخواران ۸ثوری با گرفتن لقمه نان مردم ما را وادار به مرگ می‌کنند. هیچ گرگی ما را از دندان گرگ دیگر نجات نمی‌‌دهد. می‌دانیم که دشمنان مان قدرتمند و ثروتمند اند، ولی نباید رازی را فراموش کرد: آنان از اتحاد ما هراس دارند، باید با شعار «نه امریکا،‌ نه جهادیان، نه طالبان؛ قدرت به دست مردم!» به جنگ شان رفت. بیایید به جبن و بی‌تفاوتی و انفعال پایان داده با روحیه حماسی زنان دلیر کوبانی در راه رهایی وطن دیدنی‌دار و نجات مردم زجرکش‌شده ما گام برداریم در غیر آن در پیشگاه تاریخ شرمسار خواهیم بود.

حزب همبستگی افغانستان

۸ ثور ۱۴۰۰ – ۲۸ اپریل ۲۰۲۱

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 183 نفر