تاریخ و مردم راکتیار و شرکای جرمش را هرگز نمی‌بخشند!

تاریخ و مردم راکتیار و شرکای جرمش را هرگز نمی‌بخشند!

دولت اشغالگر امریکا و نوکرانش تلاش دارند تا لاشه‌ گندیده‌ا‌ی موسوم به گلبدین را زیر نام «صلح» بار دیگر بر گرده‌های زخمی مردم ما سوار سازند. هر چند گلبدینی‌های متعددی پیچ و مهره دولت شاریده را می‌سازند، ولی اشغالگران در تبانی با دست‌نشاندگان خودفروخته داخلی شان در نظر دارند تا با استفاده از این نعش، حزب منفور اسلامی را که عملا راه اضمحلال پیموده است، سر و سامان بخشیده و جهت بازی‌های جنایتکارانه در خدمت گیرند.

دولت ع و غ در کنار واگذاری امکانات فراوانی نظیر پول نقد، شهرک، پست‌های دولتی و سایر امتیازات، مصونیت قضایی به گلبدین جنایتکار بخشیده و قرار است تا از فهرست سیاه سازمان ملل نیز حذف گردد. از دولتی که متشکل از برادران هم‌فکر و هم‌طراز راکتیار باشد، نمی‌توان توقع بیشتری از این داشت. جنایتکاران خلقی،‌ پرچمی و تنظیمی چند سال قبل سند معافیت خود را در پارلمان تصویب کردند و خون میلیون‌ها قربانی ددمنشی‌های شان را به یکدیگر بخشیدند، بناءً حالا هم مشکلی نمی‌بینند که یک جانی دیگر به این جمع اضافه گردد. دادن مصونیت قضایی به گلبدین و حزب بدنامش خیانت بزرگی است؛ حق محاکمه و تصمیم‌گیری در مورد اینان را فقط مردم زجرکشیده‌ی ما دارند و بس. اشغالگران و ملل متحد منحیث چوبدست آنان می‌توانند پلشت‌ترین و قسی‌ترین قاتلان را از فهرست سیاه شان بیرون کنند، اما هیچ نیرویی قادر نیست گلبدین، قطب‌الدین هلال، غیرت بهیر، قدیر کریاب، هارون زرغون، کریم امین و دیگر آدمکشان خاین حزب آدمخوار اسلامی را از خاطره تاریخ محو کند. روزی رسیدنی است که گلبدین در کنار شرکای جرم تنظیمی و طالبی‌اش به سان همجنسان بنگله‌دیشی شان در محکمه‌ی مردمی محکوم و مجازات شوند.

تاریخ ننگین احزاب بنیادگرا و آدمکش در افغانستان نشان می‌دهد که دولت‌های استعماری بخصوص امریکا و برتانیا در تبانی با شرکای عربی و پاکستانی‌ و ایرانی‌ خویش عناصر دست‌نشانده را همچو غده چرکین نگه‌می‌دارند تا در هنگام ضرورت فرمان ادای نقش در ماموریت‌هایی برای شان صادر کنند. امروز هم دولت‌های اشغالگر، گلبدین را زیر نام «پیوستن به پروسه صلح» برجسته ساخته می‌خواهند بر ملت ما تحمیل نمایند. اما در آنچه شکی باقی نمانده اینست که به مقیاس دروغین ‌بودن «جنگ» امریکا با این مزدور و بچه نازدانه، ادعای «صلح» نیز تزویر رذیلانه‌ایست که جز خونریزی‌ بیشتر ارمغانی به دنبال نخواهد داشت. البته مردم دردکشیده ما نیز انتظار بیشتری از این حکومت گندیده متشکل از خاینان ملی ندارند، وقتی سیاف و خلیلی و دوستم و عطا و عبدالله و دیگر جلادان کابل مصونیت و حاکمیت دارند، برادر و شریک جرم شان راکتیار حق خود می‌داند که از این خوان بی‌نصیب نماند.

«حزب همبستگی افغانستان» که همیشه صدای مردم سوگوارش بوده، به تمامی ملت رنجور‌ و نیروهای پیشرو کشور ندا سر می‌دهد که تا بر ضد خاینان ملی از نوع گلبدین و هم‌کیشانش برنخیزیم، افغانستان از اسارت، خونریزی و دهشت رهایی نخواهد یافت. خاموشی ما، شناعت‌پیشگانی از نوع راکتیار را هارتر ‌ساخته و یوغ ستم و اسارت را نسل‌های بعدی ما نیز حمل خواهند نمود.

حزب همبستگی افغانستان

اول میزان ۱۳۹۵

تاریخ و مردم راکتیار و شرکای جرمش را هرگز نمی‌بخشند!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 212 نفر