سیلی غفار: حاکمان خاین غرق معاملات پیدا و پنهان با قاتلان فرزندان مان اند.


فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون مسئله صلح.

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون آریانا؛ برنامه «آغاز روز» (۳۰ ثور ۱۳۹۹ – ۱۹ می۲۰۲۰): مردم ما باید از مردم لبنان، عراق و چیلی یاد بگیرند که در این روزها می‌بینیم صدای اعتراضات شان بلند است. در چیلی فقط به‌خاطر بلندکردن مالیات، اعتراض‌های میلیونی برپا شد و معترضان دولت را مجبور ساختند که عقب‌نشینی کند. یا در عراق، مردم لرزه به اندام دولت و باداران شان انداخته و کمرش را خم ساختند. پس مردم ما باید بیاموزند و خاموشی اختیار نکنند. باید دربرابر این همه معامله‌های ننگین صدا بلند کنند.

برای تماشای کامل ویدیو اینجا کلیک کنید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 159 نفر