سیلی غفار: صلح را با زیر پا کردن خون هزاران هموطن خود نمی‌خواهیم!


فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون پروسه صلح افغانستان

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون خورشید؛ برنامه «خط کابل» (۱۳ حوت ۱۳۹۸ - ۳ مارچ ۲۰۲۰): خواست ما این است که از زمان خلق و پرچم گرفته تا به دوره گروه‌های تنظیمی، طالبی و بعد از ۲۰۰۱ تا به امروز، هر کسی که جنایت و خیانت کرده، هر کسی که وطن‌فروشی کرده؛ باید به میز محاکمه کشانده شود. بعدا، در افغانستان صلح آمدنی است و آن وقت است که ما از استقلال افغانستان و آزادی تمام مردم افغانستان گپ زده می‌توانیم.

اما نه اکنون! چون بدون محاکمه و بدون بازخواست از راکتیار، او را آورده و دوباره بر گرده‌های مردم سوار کردند و حالا طالبان را می‌آورند.

در ۲۰۰۱، زمانی که امریکا افغانستان را اشغال کرد، خلیلزاد ماموریت گرفت که به‌مثابه پدرخوانده و پدروکیل تمام جهادیان، تمام آنان را در بن کله به کله کرده و گفت که حالا با نکتایی، با عطرهای پاریسی و با بوت‌های ایتالیایی تان به جنایت تان ادامه بدهید. و امروز، همین پدروکیل شان بازهم به دوحه رفته و می‌خواهد که چهره‌های طالبان را سفیده‌مالی کند.

این صلح نیست! بلی، ما هم جنگ نمی‌خواهیم. ما هم صلح میخواهیم. ما هم طرفدار صلح استیم. اما صلح را با زیر پا کردن خون هزاران هموطن خود نمی‌خواهیم!

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر