تحصن حزب همبستگی در سوگ کشته‌شدن داکتر ناکامورا در تخار

تحصن حزب همبستگی در سوگ کشته‌شدن داکتر ناکامورا در تخار

به تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۸، جمعی از اعضای حزب همبستگی جهت ادای احترام به داکتر ناکامورا در نزدکی پوهنتون تخار تحصنی را بر پا کردند که در ۱۳ قوس ۱۳۹۸ یکجا با پنج همکار افغان‌اش به دستور آی‌اس‌آی در ننگرهار به شهادت رسیده بود.

در ابتدا، خانم نوین، یکی از اعضای حزب همبستگی گفت:

«با درد و تاسف فراوان از طریق رسانه‌ها خبر شدیم که کاکا مراد جاپانی که سال‌ها مصروف تداوی مریضان بی‌بضاعت ننگرهار و ساخت پروژه‌های آب‌رسانی و زراعتی در آنجا بود، توسط آدم‌کشان جاهل و مزدور به شهادت رسیده است. این درد جانکاه، مردم افغانستان و جهان را تکان داده همه‌ی انسان‌های واقعی را در سوگ نشاند. داکتر ناکامورا، این انسان والا با جبین پر از عرق و لبان پرخنده در تمام مشکلات در کنار مردم ننگرهار قرار داشت.»

او، در ادامه افزود:

«ما اعضای حزب همبستگی در این گوشه‌ی افغانستان جمع شده‌ایم تا برای این مرد بزرگوار ادای احترام نموده و سوگند شرف یاد کنیم که وی را سرمشق تلاش‌ورزی خویش بسازیم!»

سپس، یکی دیگر از اعضای حزب درمورد کارنامه‌های کاکا مراد روشنی انداخته گفت:

«در شرایطی که روشنفکران و تحصیل‌یافته‌های افغانستان به فکر ترک این سرزمین بلادیده اند و همه‌روزه شاهد سیل مهاجران و بخصوص جوانان به‌سوی دیار غرب استیم و برای عده‌ای زندگی در غرب به عشق سوزان آنان مبدل شده است، این انسان وارسته و دلسوز بهترین زندگی را در جاپان رها کرده اینجا آمد و در خدمت تهی‌دستان و محرومان قرار گرفت. ما باید از این انسان مهربان بیاموزیم و مثل او بادرک باشیم و از مشکلات نهراسیده در صف مقدم در کنار توده‌های مظلوم قرار بگیریم.»

برنامه با روشن‌نمودن شمع و گذاشتن دسته‌های گل در پای تصویر داکتر ناکامورا به پایان رسید.

تحصن حزب همبستگی در سوگ کشته‌شدن داکتر ناکامورا در تخار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 101 نفر