جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد

جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد

مسیر ولسوالی خنجان ولایت بغلان یگانه شاهراهی است که روزانه انتقالات هزاران وسایط کالای تجارتی و مسافران ولایات شمال - کابل از مسیر آن صورت می‌گیرد توسط جلال باجگه از ۹ ثور ماه جاری مسدود گردیده است. قبل از این، وکیلان باختگی بغلان دوراهی مزار پلخمری را نیز بسته بودند.

جلال باجگه که گلبدینی‌الاصل جمعیتی است و مثل هر جمعیتی و گلبدینی دیگر چیزی غیر از آزار و اذیت مردم در قاموس زندگی‌اش پیدا نمی‌توانید، وقتی بعد از افتتاح پارلمان مطمین شد که مردم بغلان بر او به‌مثابه مجسمه جنایت و مردم‌ستیزی تف انداخته رای نداده‌اند، مطابق همان اخلاق وحشیانه تنظیمی خود که از مکتب اخوان و رهبران خود آموخته است بر مردم شمال هجوم برده و شاهراه خنجان را به روی وسایط باربری و مسافربری بست و با این جنایت‌اش هزاران مسافر اعم از زن و کودک و پیر را که ذره‌ای هم در کامیابی و باخت وی نقش ندارند مورد شکنجه و ستم قرار داده و اسم این وحشت خود را اعتراض علیه حکومت غنی گذاشته است.

جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد

تمام وسایط نقلیه به‌شمول باربری و مسافربری را که از کابل به شمال و یا برعکس در سفر اند توسط سوته‌به‌دستان جلال باجگه با خشن‌ترین رفتار در حوالی ولسوالی خنجان توقف داده می‌شوند. اکثر مسافران که مریض و یا کار ضرور دارند از موتر پیاده شده در حالت مریضی و یا با کودکان و بار سنگین خود فاصله طولانی‌ای را با پای پیاده پیموده و دوباره به قیمت هنگفت موتر دیگری را کرایه می‌کنند. یک تعداد با پذیرفتن رنج انتظار، پرداخت مصارف خورد و خوراک و ضیاع وقت حتا چندین شب و روز را در آنجا ماند‌ه‌اند تا راه باز شود که در ذات خود کم از شکنجه نیست.

جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد

دولت مرتجع و وحشت ملی ع و غ که از خون‌آشام‌ترین و جنایت‌کارترین گروه‌ها تشکیل یافته و جلال باجگه یکی از مهره‌های پلیدش است، ادعای دفاع از مردم دروغی بیش نیست آه و ناله و شکنجه های غیرانسانی و ستم‌های اقتصادی را که مسافران، تجار، باربران از مصیبت راه‌بندان متحمل می‌شوند را ناشنیده گرفته فقط با جفیدن از دور و گفتن این که او را چند روز مهلت داده‌اند، جز هار ساختن بیشتر این جنایت‌کاران اثر دیگری نداشته است.

جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد
جلال باجگه انتقام باخت خود را از مسافران شمال می‌گیرد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 140 نفر