ویدیوی رونمایی منار یادبود شهید فرخنده

سیلی غفار در محفل رونمایی منار شهید فرخنده

۲۷ حوت ۱۳۹۴: اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» به مناسبت سالروز زجرکش‌شدن فرخنده، «منار یادبود فرخنده» را طی محفلی رونمایی نموده فریاد عدالت‌خواهی زنان افغان برای رهایی از اسارت و مبارزه علیه بنیادگرایی و اشغال را سر دادند.

در ابتدای برنامه، سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی از وضعیت هولناک زنان افغان زیر حاکمیت بنیادگرایان و دولت‌های پوشالی یاد‌آوری نموده، آنان را به متشکل شدن برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی فرا خواند:

«یک سال از پرپرشدن فرخنده می گذرد. فرخنده را کشتند، اما نامش دیگر به وجدان جمعی بخصوص زنان افغان بدل گشته است. فرخنده سمبول معصومیت زن افغان گشت. دفاع از فرخنده در واقع دفاع از زن نگون‌بخت افغان است که پامال جهل و وحشت بنیادگرایان رذالت‌پیشه گشته فریاد جگرسوزش از گوشه و کنار کشور بلند است.

ما در همان نخست نسبت به پیگیری این قضیه از طرف حکومت بوگرفته «وحشت ملی» بی‌باور بودیم و پیش‌بینی نمودیم که مانند قضایای دیگر از جمله قضیه پغمان و مخصوصا زمانی که قضیه مربوط به زن افغان باشد؛ مجرمین اصلی را رها می‌کنند و افراد درجه دو و درجه سه به محکمه کشانده می‌شوند.

تا هنگامی که جنایت و جنایتکاران چه طالبی و تنظیمی و داعشی و گلبدینی با نیروی متحد مردمی برچیده نشوند، مردم ما نه صلح و امنیت سراسری را تجربه خواهند کرد و نه به رفاه و سعادت انسانی دست خواهند یافت. پس بیایید یک صدا سکوت را با فریاد استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بشکنیم.»

در این برنامه، مسعود حسن‌زاده از گروه مورچه‌ها، ولی فتح علی خان و «گروه ۹۹٪»، موسیقی اعتراضی به مناسبت سالروز شهادت فرخنده اجرا نمودند. پس از آن، تیاتری که حقیقت زجرکش شدن فرخنده و محکمه ریشخند حکومت «وحشت ملی» در رابطه به قضیه فرخنده را به نمایش می‌گذاشت، توسط جوانان حزب همبستگی روی صحنه آمد.

در اخیر، منار یادبود توسط نجیب اکبری – مسوول بخش اسناد تاریخی در آرشیف ملی افغانستان، مسعود حسن‌زاده، ولی فتح علی خان، سیلی غفار و چند زن دیگر رونمایی گردید.

آقای نجیب اکبری درین جریان گفت:

«فرخنده‌ی عزیز را ظالمانه لت و کوب کردند و جسدش را به آتش کشیدند. بعضی از انسان‌ها پس از مرگ شان قهرمان می‌شوند. فرخنده هم امروز به قهرمان مبدل شده که ما برای یادبود از وی اینجا گردهم آمده‌ایم.»

«حزب همبستگی افغانستان» به یاری جمعی از انسان‌های عدالتخواه منار شهید فرخنده را به نشانه‌ی یادبود از او اعمار نموده است تا طنین ماندگار غریو زنان و مردان ما علیه نفرین‌شدگانِ تبهکار زن‌ستیز، برای رهایی و شکوفایی افغانستان عاری از هر نوع تعصب و بربریت باشد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 114 نفر