طالبان، پروژه مشترک دولت امریکا و پاکستان

طالبان، پروژه مشترک دولت امریکا و پاکستان
کارتونیست: پیتر شرنک Peter Schrank
در جریان جنگ سرد و اشغال افغانستان توسط روس‌ها، دولت امریکا به کمک عربستان سعودی، پاکستان و چند کشور اروپایی احزاب بی‌شمار بنیادگرا را در کشورهای اسلامی ایجاد و تقویت نمود. از این جمله طالبان در جریان حکومت فاشیستی ضیاالحق در مدرسه‌های پاکستان بخصوص اکوړه خټک تربیت شدند. زمانی که احزاب هفتگانه پشاوری دیگر کارآمدی برای دولت پاکستان نداشتند و روز به روز تنفر مردم از اینان بیشتر شده می‌رفت، آی.اس.آی طالبان را پیش نمود و دولت امریکا هم حتا آنان را برای امضای قرارداد پروژه لوله‌های گاز به امریکا دعوت نمود. با حملات یازده سپتمبر، زمینه اشغال مستقیم افغانستان برای دولت امریکا مهیا گردید و امروز هم دولت امریکا با استفاده از پروژه طالبان، اشغالش را توجیه می‌کند.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 227 نفر