رسانه‌های جدید و مستقل در افغانستان

رسانه‌های جدید و مستقل در افغانستان
کارتونیست: ایمنویل مانو لیتوزی Emmanuel Manu Letouze
دولت‌ کشورهای اشغالگر غربی به رهبری ایالات متحده، یکی از دستاورد‌های اشغال شان، ایجاد بی‌شمار رسانه‌های به‌اصطلاح مستقل را قلمداد می‌کنند ولی با کمی تعمق به آسانی می‌توان دریافت که دم حتا مستقل‌ترین شان به جایی گره خورده‌است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 199 نفر