برغم فتواهای جاهلان بنیادگرا نوروز را باشکوه تر تجلیل کنیم!

نوروز حرام است

درحالیکه جشن نوروز فرامیرسد، تعدادی از ملایان و تاریک اندیشان علیه این میله عنعنوی مردم ما به تبلیغات دست زده و درین روزها از طریق اعلامیه ها، خطبه های جمعه و شفاهی آنرا «حرام» و «مخالفت شریعت غرای محمدی و دین اسلام» نامیده می‌کوشند به ادامه ضدیت شان با تاریخ و فرهنگ ما، این مراسم باستانی ملت را هم قدغن کنند.

مردم ما وقتی می‌بینند این علمای دینی در برابر شاخدارترین کجروی های خلاف اسلام و شریعت سکوت مرگبار اختیار می‌کنند، نمی‌توانند این فتوای شان را جدی بگیرند زیرا آنان می‌پرسند، در شرایطی که در افغانستان به خصوص اکثریت مردم فقیر سفره های شان تهی از نان است و به معنای واقعی محروم از هرگونه تفریح و سرگرمی مناسب حال شان هستند، رفتن به دامان طبیعت و فراموش کردن بسیار گذرای غم شان، ارکان کدام ایمان آنان را فرو می ریزد؟

«جمعیت اصلاح افغانستان» یک نهاد اخوانی و دست پروده اخوان‌الشیاطین بین‌المللی است که با دالر عربها مصروف جهل پروری در کشور ماست. این نهاد با انتشار جزوه ها و بروشورهای رنگین با مصارف گزاف علیه نوروز تلوارکشی کرده آنرا حرام نامیده است. این جمعیت با دالرهای خیراتی اجانب «رادیو اصلاح» و «ماهنامه اصلاح» را انتشار می‌دهد اینک برای ملوث ساختن اذهان مردم با ویروس بنیادگرایی در پی راه اندازی «تلویزیون اصلاح» می‌باشد که به جمع تلویزیونهای مخدرکننده «دعوت»، «تمدن»، «کوثر» و غیره بپیوندند و با سوءاستفاده از عقاید مردم آنان را عمیقتر به خواب خرگوشی و به دامان شیخ های عرب فروبرد.

«اصلاح» در سایتش می‌نویسد: «تجلیل از نوروز در حقیقت، پیروی از مجوسیان و یا زردشتیان بوده و اگر ما از آنها تقلید می‌کنیم، پیامبر صلی الله علیه وسلم وعدۀ جهنم را برای مان داده است.» و بعد ادامه می‌دهد «افسوس به حال ما مردم بیچاره یی که از تفکر کرده به جهالت بیشتر عشق می‌ورزیم.» بدون شک که شما به «جهالت» بیشتر عشق می‌ورزید اما لطفا مردم را در کتگوری خود شامل نسازید، نسبت به شما آنان بسیار آگاهتر و روشنبین‌تر اند.

اینان با شعار «اصلاح» عملا مصروف مخدوش ساختن و تاریک ساختن افکار مردم اند اما خوشبختانه حال که مردم به نیات پلید اینچنین گروه ها پی برده اند، حرف و پیام اینان خریداری ندارد. شکی نیست که بخشی از مصارف فعالیت های وسیع اینچنین نهادهای خرسازی مردم از جانب «یوایس اید»، «ایشیا فوندیشن» و دیگر نهاد های استعماری «کفار» تامین گردد.

مولوی عبد الاحد حكیمی رئیس «انجمن دانش اسلامی كابل» نیز با وقاحت ادعا دارد که پهن كردن سفره هفت سین، خوردن هفت میوه از آداب و رسوم ویژه مردم افغانستان در نوروز، تبریك گفتن سال نو و.... حرام و كفر است.

یک جمع مرتجع و تاریک اندیش دیگر که علیه نوروز کمپاین راه اندازی کرده، «علمای حقبین افغانستان» است که با پخش ورقه های تبلیغاتی مردم را از رفتن به دشت و صحرا و جشن نوروز برحذر می‌دارند.

مردم ما در طول تاریخ شان هم ایمان به اسلام داشتند و هم نوروز خود را که در واقع جشن فقراست، تجلیل می‌کردند. مردم به درستی ازین علما می‌پرسند در صورتی که اشتیاق به صدور فرمان دارید، شما چرا علیه چپاول و غارت و فساد جاری مدعیان «جهاد» و اسلام فتوا صادر نمی‌کنید؟ چرا علیه حضور بیش از چهل کشور «کافر» و اشغالگر فتوای جهاد صادر نمی‌کنید که پشت نوروز را گرفته اید؟ چرا در برابر کشت و کار تریاک فتوا صادر نمی‌کنید که از محصول حرام آن عشر می‌گیرید؟ چرا در برابر همین «کفار»ی که مهر شان در قانون و پارلمان و کابینه زدگیست، تمکین می‌کنید؟ آیا فکر کرده اید معاش شورای علما و اکثر ملاامامان کشور از کدام مدرک پرداخت می‌شود و آیا خود مدعی نیستید که پول گرفتن و خوردن دالر از «کفار» حرام است؟ چرا در برابر چندین فقره قتل و بمبارد و شکنجه و تحقیرهموطنان تان بوسیله قوای نظامی «کفار» ساکت هستید؟ آیا از خود پرسیده اید که تفاوت بین کشتار هموطنان ما توسط قوای اشغالگر روسی و قوای اشغالگر امریکایی در چه است؟ شما چرا در برابر چهار سال جنگ تنظیمی که تنها در کابل ۶۵٠٠٠ انسان بیگناه به قتل رسید، ساکت ماندید؟ آیا می‌توانید فتوا دهید در تنظیم های هفتگانه پاکستان و هشتگانه ایران مردم به اسلام کدامیک آنان رو بیاورند؟

نوروز زمان طالبان
تصویری از نوروز تحت حاکمیت ددمنشان طالبی: درحالیکه شلاق بدستان امربالمعروف از رفتن مردم به تپه ها و ساحات تفریحی جلوگیری می‌کردند، اما بازهم قادر نبودند که آنان را از تجلیل نوروز بازدارند.

شما که رفتن مردم با جیب خالی به صحرا و تپه ها را حرام می‌دانید، چرا هیچوقت علیه زورگویان و فرزندان هوسران شان که با جیب های پُر در قمارخانه ها و عشرتکده های دوبی و سایر کشور ها مشغول گناه های کبیره و صغیره هستند، فتوا صادر نمی‌کنید؟ چرا علیه گروه های انتحاری که در یک چشم بهم زدن جان دهها انسان بیگناه را می‌گیرند، ساکت هستید و حتی از آنان میخواهی‌د در تقسیم قدرت و پول خدادادی با شما شریک شوند؟ آیا دزدی ملیارد ها دالر پول از کمک های بیرونی و در همین تازگی ها دزدی نه صد ملیون دالر پول کابل بانک مسایل کوچکی اند که شما در برابر آن سکوت می‌کنید؟

مردم چگونه فتوای شما در رابطه با نوروز را جدی بگیرند، در حالیکه شما قاتلان خلقی و پرچمی شان را بدون آنکه صلاحیت آن را داشته باشید عفو کردید؟ سکوت خود در رابطه به فتواى خاینانه طاهر اشرفى رئيس شوراى علماى پاکستان مبنى بر حلال بودن حملات انتحارى در افغانستان را چگونه توضیح می‌دهید؟

این ها گوشه کوچکی از سوالاتی اند که شما از دادن پاسخ به ملت عاجز اید.

این فتواها با فتوا های طالبان و بخصوص بربریت فرهنگی آنان در نابودی بت های بامیان تفاوت چندانی ندارد، زیرا در هردو صورت برای تحمیق مردم از دین سوءاستفاده می‌شود. اما مردم ما همانگونه که حتی در تحت سیطره هیتلری طالبان و با قبول خطر به فتوای ملاعمر پوزخند زده دسته دسته به دشتها و صحرا ها می‌رفتند و با تجلیل نوروز شلاق بدستان امربالمعروفش را وامانده می‌ساختند، امروز نیز با برگزاری باشکوه تر میله باستانی نوروز، به پوزه این دشمنان تاریخ و فرهنگ ما خواهند کوبید.

جاهلان با این فتوا ها می‌کوشند دست و پا و مغز مردم را در جال های خود ساخته‌ای ببندند تا آنان نتوانند در اساسی ترین مسایل چون آزادی و استقلال خود از بیگانگان بیاندیشند. این بزرگترین دلیلی است که امریکا در تمام کشور های اسلامی بر بنیادگرایان تکیه می‌کند زیرا این نیرو های سیاه ولو برای چند صباحی، قادر به مهار خیزش های ضد بیگانگان هستند. این گروه هایی که علیه نوروز کف بر دهان می‌آورند، اکثر شان خود با دالر و امکانات امریکاست که در افغانستان رشد کرده صاحب نشریات رنگارنگ، رادیو، تلویزیون و احزاب سیاسی شده اند.

زمانی خمینی جلاد در دوران حیات نکبتبار خود بسیار کوشیده بود تا جشن نوروز در ایران را برای مردم آن کشور سبوتاژ کند. او از مردم خواسته بود تا عوض شرکت در جشن نوروز، به عیادت زخمی های جنگ ایران و عراق بروند. اما مردم سلحشور و نترس ایران با اعتراض خاموش شان جشن نوروز را پردامنه تر از دوران شاه جشن گرفتند و پاسخ دندان شکنی به رژیم سفاک ایران دادند.

نوروز و بهار فرا میرسد، طبیعت تغییر میکند اما زمستان مردم افغانستان هنوز تغییر نکرده، آنان استقلال، صلح، نان، امنیت و کار می‌خواهند. نوروز واقعی برای مردم ما روزی خواهد بود تا سایه شوم اشغالگران و بنیادگرایان از سر شان برچیده شود، جنایتکاران محاکمه و دولت مردمی مبتنی بر ارزش های واقعا دموکراتیک ایجاد گردد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 107 نفر