اشفاق خان، قربانی فساد و چپاول مافیای حاکم

اشفاق خان، قربانی فساد و چپاول مافیای حاکم

دیدن این تصویر قلب هر انسانی را که ذره‌ای از انسانیت در او وجود داشته باشد به درد می‌آورد. اشفاق خان نام دارد و ساکن ولسوالی دره‌نور ولایت ننگرهار است. به قوم پشه‌ای تعلق دارد که از جمله فراموش‌شده‌ترین، محروم‌ترین و به حاشیه‌رانده شده‌ترین ملیت‌های وطن ماست. اکثریت مطلق مردم این ولسوالی در تیره‌روزی و بدبختی‌های گوناگون بسر می‌برند و هیچ نوع پروژه‌های رفاهی برای آنان از سوی هیچ دولتی عملی نگردیده است.

مطلبی در مورد لباس‌های چندین هزار دالری عبدالله را در سایت «حزب همبستگی» مرور کرده به این فکر فرو رفتم که سرمایه‌های میلیونی عبدالله و دیگر مقامات فاسد و چپاولگر به بهای سیهروزی کودکان این سرزمین انبار شده اند. خیانت اصلی جنایتکاران و غارتگران حاکم در این است که لقمه میلیونها هموطن ما را قاپیده خود و اولادشان در ناز و نعمت داخل و خارج زندگی دارند اما با وجود آن شرم ندارند که در هر جمله خود از «دموکراسی» و «عدالت» سخن می‌گویند.

اشفاق خان، قربانی فساد و چپاول مافیای حاکم
دیدن این تصویر قلب هر انسانی را که ذره‌ای از انسانیت در او وجود داشته باشد به درد می‌آورد. اشفاق خان نام دارد و ساکن ولسوالی دره‌نور ولایت ننگرهار است. به قوم پشه‌ای تعلق دارد که از جمله فراموش‌شده‌ترین، محروم‌ترین و به حاشیه‌رانده شده‌ترین ملیت‌های وطن ماست.

ادعای وجود دموکراسی در کشوری که بنابر آمار رسمی ده میلیون تن زیر خط فلاکت بسر می‌برند، اما یک اقلیت انگشت‌شمار به کمک دزدی داشته‌های ملی و غلامی به بیگانگان میلیاردر گشته اند، شیادی عوامفریبانه‌ای بیش نیست. شرط اول دموکراسی، عدالت است. در جامعه‌ای که عدالت وجود نداشت، دموکراسی اسمی آن فقط به درد اوباشان و غداران و خاینان می‌خورد.

اشرف غنی با لاف و گزافه‌گویی، هربار در مورد مبارزه علیه فساد سخن گفته گلویش را می‌پنداند اما فاسدانی چون زاخیلوال و فاروق وردک و نظایر شان را در آغوش گرفته در پست‌های مهم نصب می‌کند. اگر یک دولت نسبتا ملی و مردمی در کشور ما حاکمیت می‌داشت، نیازی نبود که دست گدایی بسوی این و آن کشور برای کمک دراز کرد، تنها با ضبط دارایی‌های حرام مافیای حاکم می‌شد بزرگترین پروژه‌های زیربنایی را در کشور عملی نموده افغانستان را از فاجعه و بحران بیرون و به اشفاق‌ها زندگی انسانی مهیا کرد.

خوشا روزی که مردم افغانستان با خیزش‌های شان از خاینان ملی سلب مالکیت کرده افغانستان را به شاهراه عدالت و دموکراسی واقعی سوق دهند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 141 نفر