فاجعه آب آشامیدنی در کشوری که قصد حاکمیت بر جهان را دارد

فاجعه آب آشامیدنی در کشوری که قصد حاکمیت بر جهان را دارد

شهر فلنت با بحران بی‌سابقه آب آشامیدنی مواجه است چون به دلیل نل‌کشی آب از منابع آلوده به مواد زهری و فرسوده شدن شبکه آب، تا کنون ده تن جان هایشان را از دست داده اند و تعداد زیادی از کودکان به دلیل ازدیاد مقدار سرب در خون شان در شفاخانه ها بستری اند. گفته می‌شود که حدود نه هزار کودک در معرض خطر بوده و به خدمات عاجل صحی نیازمند اند تا از مبتلاشدن به امراض قلبی، سرطان و بخصوص رشد ناقص مغز شان جلوگیری صورت گیرد.

نمونه‌ای از نل‌های فرسوده و غیرصحی این شهر
نمونه‌ای از نل‌های فرسوده و غیرصحی این شهر

شاید تصور کنید شهری که با این فاجعه مواجه شده در یکی از کشورهای فقیر افریقایی موقعیت داشته باشد، اما اشتباه می‌کنید، این شهر در ایالت مشیگان ایالات متحده امریکا موقعیت دارد که به دلیل موجودیت اکثریت سیاهپوست و مردم فقیر، دولت در رسیدگی به مشکلات شان کوتاه آمده است.

این شهر متعلق به ثروتمندترین کشورجهان است که ادعای صدور دموکراسی و حقوق بشر و رفاه به کشورهای دیگر را دارد! کشوری که مصارف یکروزه جنگ‌های ویرانگرش کافیست که به اینگونه مشکلات مردمش پایان بخشد.

آب آشامیدنی این شهر از دریایی پمپ می‌شود که به دلیل سرازیر شدن زایده‌های کیمیاوی شرکت «جنرال الکتریک» در آن شدیدا آلوده است اما چون حل این مشکل از دید دولت محلی به یکونیم میلیارد دالر هزینه نیاز دارد، در پاسخ به اعتراضات مردم همیشه مضربودن آب آشامیدنی را انکار می‌کردند تا اینکه مردم به تظاهرات پرداخته و تصاویر آب آلوده را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند.

فاجعه آب آشامیدنی

دولت امریکا تنها به خاطر ساخت جنگنده F-35 تا کنون ۱۵۰۰ میلیارد دالر هزینه کرده است، اما حاضر نیست برای تضمین حیات بیش از یکصدهزار تن از مردم این شهر یکونیم میلیارد دالر را به مصرف رساند چون آنان اکثرا سیاهپوست و فقیر اند که در آن کشور در زمره شهروندان درجه دوم شمرده شده با تبعیض و ستم مواجه اند.

سایت «دی ویرج» به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ نوشت:

«برای ماه‌ها اعتراضات و دادخواست‌های مردم هیچ اثری در تغییر منبع آب شهر ننمود. بنا آنانی که توانایی مالی داشتند، آب بوتل می‌خریدند، درحالیکه اکثریت دیگر به نوشیدن آب دریای فلنت ادامه دادند.... در اکتوبر گروهی از والدین علیه دولت و تعدادی از مقامات شهر دعوای حقوق راه انداختند. آنان مدعی بودند که مشکلات صحی چون ریزش مو، ضعف بینایی و افسردگی به آب شهر ربط دارند.»

در بخشی از دعوای مردم آمده است:

«برای بیش از هجده ماه، دولت و مقامات محلی مدارک انکارناپذیر را چشم‌پوشی کردند که آب دریای فلنت باشندگان شهر را به سمیت شدید مواجه ساخته است... انکار عمدی و دروغین برای بی‌خطر خواندن آب دریای فلنت مرگبار و گستاخانه بود.»

مایکل مور
مایکل مور

مایکل مور، فلمساز مشهور و عدالتخواه امریکا که باشنده اصلی همین شهر است، در دادخواستی عنوانی لوی سارنوال امریکا، بازداشت والی این شهر را مطالبه نموده است که تا کنون بیش از ۱۱۶هزار تن پای آن امضا کرده اند:

«مسموم ساختن تمامی کودکان یک شهر تاریخی امریکا شاهکار کوچکی نیست. حتی سازمان‌های بین‌المللی تروریستی نتوانسته اند راهی بیابند که کاری به این بزرگی انجام دهند. اما تو توانستی. کارمندان تو و دیگران می‌دانستند که آب دریای فلنت سمی است، ولی تو تصمیم گرفتی که "قطع مصارف" و "موازنه بودجه" مهمتر از صحت مردم است.»

فقط بعد از اینهمه اعتراضات و دعوای حقوقی مردم بود که به تاریخ ‍۱۶ جنوری ۲۰۱۶ دولت مرکزی درین شهر وضعیت فوق‌العاده اعلان نموده زهرآگین بودن آب را تایید کرد و قضیه در رسانه‌‌های اصلی امریکا انعکاس یافت. بدینصورت این شهر تا پنج میلیون دالر کمک اضطراری دریافت خواهد کرد که برای حل معضله آب آشامیدنی آن کارساز نخواهد بود.

دولتی که تا این حد در مورد سرنوشت مردمش بی‌تفاوت و ریاکارانه برخورد می‌کند، آیا ممکن است به کشور دیگری امنیت و آزادی و خوشبختی بیاورد؟ تنها همین مورد کافی نیست که به شعارهای دروغین امریکا در کشور ما پوزخندی زده و نوکرک ‌های خاین افغانش را که در باب «بشردوستی» ارباب دلبریایی و تبلیغ دارند تف‌باران کرد؟

اعتراض مردم به آب غیر صحی در ایالت مشیگان امریکا
اعتراض مردم به آب غیر صحی در شهر فلنت ایالت مشیگان امریکا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 114 نفر