01
جوزا1394

دروغ‌های بی‌پروای دلال‌های جنگ

جان پيلجر | برگردان: هاتف رحمانی
دروغ‌های بی‌پروای دلال‌های جنگ
بزرگداشت اخير هفتادمين سالگرد آزاد سازی آشويتس ياد آور جنايت عظيم فاشيزم بود، که پيکر نگار نازی، آن را در وجدانهای ما نقش کرده است. فاشيزم بعنوان تاريخ، بعنوان فيلم لرزان رژه سياه جامگان حفظ می‌شود. جنايتکاری آنها وحشتناک و آشکار است. با اين حال در همان جامعه‌های ليبرال، نخبه‌های جنگ افروز آنها به ما اصرار می‌کنند هرگز فراموش نکنيم...
30
ثور1394

تحقیق جدید: دومیلیون کشته نتیجه جنگ ده‌ساله امریکا

هیله نوری
تحقیق جدید: دومیلیون کشته نتیجه جنگ ده‌ساله امریکا
در یک گزارش تحقیقی مشترک چند سازمان بین‌المللی که تحت عنوان «شمارش اجساد: آمار قربانیان بعد از ده سال ‘جنگ علیه ترور’» در مارچ ۲۰۱۵ منتشر شد، میزان تلفات جنگهای امریکا در عراق، افغانستان و پاکستان ۱.۳ میلیون تن برآورد شده است. بر اساس این گزارش، در اثر صدمات مستقیم و غیرمستقیم این جنگ‌ها حدود یک میلیون تن در عراق،...
28
ثور1394

سرنوشت نوریگا، درس عبرت به تمامی چاکران امریکا

رها آرزو
سرنوشت نوریگا، درس عبرت به تمامی چاکران امریکا
مانوئل نوریگا دیکتاتور نظامی پاناما از همکاران و دوستان صمیمی امریکا و سی.‌آی.‌ای بود که پس از اتمام تاریخ مصرفش به نام «دشمن مردم امریکا» دستگیر و محکوم به زندان شد. نوریگا از ۱۹۵۰ الی ۱۹۸۰ در پیرو به حیث جاسوس سی.‌آی.‌ای فعالیت کرد. در سال ۱۹۶۷ شامل «مکتب قاره امریکا» شد، در رشته جاسوسی تحصیل نمود و به مدت...