فریاد عذابناک نادرخان و همدستی «مقامات» با دزدان ناموس مردم

فریاد عذابناک نادرخان و همدستی «مقامات» با دزدان ناموس مردم

ناله‌های جگرسوز پدر دو دختر کم‌سن که در ولسوالی خیوه ننگرهار جبرا به عقد یک جنگ‌سالار درآمده اند، روزهاست که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجدان های بیدار را جریحه‌دار ساخته است. این قضیه ماهها قبل به وقوع پیوسته اما مقامات ننگرهار با تهدید و نیرنگ کوشیدند این رذالت را مثل صدها قضیه دیگر جنایت و وحشت زورمندان محلی مسکوت نگهدارند. خاموشی ع و غ در برابر این ستم زجردهنده می‌رساند که واقعا شمه‌ای از حس انسانی در اینان نمانده است.

سه ماه قبل در قریه کهنه ده ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار معاون و سرگروپ گل کریم به نام خدای رام دو دختر نادرخان را به زور تفنگ به برادر خود به عقد نکاح درآورده است. عمه مروه که شاهد عینی این رویداد تلخ بود با گریه و فریاد می‌گوید:

نادر خان
نادرخان، پدر مروه

«شب عروسی بر اساس رسم و رواج منطقه من با دختر رفتم. ساعت ۱۲ بجه شب بود آمدند و به من گفتند که دختر جور نیست. من حیران شدم که دختر ما پاک است این تهمت است که شما می‌زنید. بچه و خدای رام دختر را به شدت لت و کوب می‌کنند تا اقرار نماید که با کی رابطه داشته است. دختر با ناله و فریاد می‌گوید که بی‌گناه است ولی بچه قبول نمی‌کند. آنها مرا هم لت و کوب کردند موهایم را کش کردند، دست اندازی کردند، یخنم را پاره کردند و مرا به زمین انداختند. من به قریه قلعتک فرار کرده به خانه ساپی‌ها پناه بردم. بعد آنان مرا به خانه‌ام بردند.»

او می‌افزاید:

«دست و پای مروه را با ریسمان بسته به خانه پدرش می‌برند. در آنجا هم پدر و مادرش را لت و کوب کرده خانه را ترک می‌کنند.»

خدای رام
خدای رام که قبل از جنگ‌های تنظیمی یک چوب‌فروش عادی بود در زمان خودخوریهای جهادی‌ها ابتدا چانته‌بردار جنگسالار محلی به نام گل‌کریم می‌شود که بعدها به سرگروپ و سکرتر وی ارتقا می‌یابد. حال او و گل کریم هردو جنگ‌سالاران منطقه بوده مشغول چپاول و غداری اند.

خدای رام که قبل از جنگ‌های تنظیمی یک چوب‌فروش عادی بود در زمان خودخوریهای جهادی‌ها ابتدا چانته‌بردار جنگسالار محلی به نام گل‌کریم می‌شود که بعدها به سرگروپ و سکرتر وی ارتقا می‌یابد. حال او و گل کریم هردو جنگ‌سالاران منطقه بوده مشغول چپاول و غداری اند. در این قضیه هم حکومت محلی و ولسوالی با او همکار بودند. مختار (نام مستعار) باشنده محل می‌گوید:

«ساعت یک شب خدای رام به ولسوالی زنگ می‌زند و دو سه رنجر می‌خواهد. حاجی اکرم قومندان پولیس محلی با سه رنجر حاضر می‌شود و خانه نادرخان را محاصر می‌کند. نادرخان و زن و دخترش را به شدت لت و کوب می‌کنند و دختر خردسالش را که ده سال عمر دارد با خود می‌برند.

فردا اینها اول به ولسوالی مراجعه می‌کنند ولی کسی عریضه شان را نمی‌گیرد. از اینجا به جلال‌آباد می‌روند در آنجا هم سارنوالی که قضیه را پیش میبرد گاهی از سوی گل‌کریم گاهی از سوی حضرت علی و گاهی هم از سوی احمد علی {پسر حضرت علی} تهدید می‌شد.»

عمه مروه می‌گوید:

«وقتیکه خبر شدیم دوباره بالای خانه ما حمله کردند دخترک خرد را در تندور پنهان کردیم. اینان با بسیار زور و بی‌حیایی دختر را از تندور بیرون کردند و کش و گیر کرده با خود بردند. دختر جیغ می‌زد که مرا می‌کشند ولی اینان رحم نکردند.»


ویدیوی سخنان خانواده مروه

مروه قربانی این جنایت از ترس گل کریم و خدای رام خانه پدرش را ترک نموده در شهر جلال‌آباد به یک خانه امن پناه می‌آورد ولی کسی حاضر نمی‌شود که به او رسیدگی کند. تا سه ماه قضیه به همین صورت سرپوشیده می‌ماند تا اینکه در مراسم روز منع خشونت علیه زنان، ریاست امور زنان ننگرهار مروه را منحیث یک قربانی خشونت انتخاب می‌کند که سرگذشت خود را بیان نماید. در این محفل حنیف گردیوال معاون ولایت ننگرهار نیز شرکت داشت. پس از سخنان مروه، گردیوال متشنج شده دستور می‌دهد که فوری دختر را از آنجا بیرون نمایند و به رسانه‌ها نیز فشار می‌آورد که فلم را پاک کنند. یک تن از اشتراک‌کنندگان این محفل می‌گوید: «حنیف گردیوال زیاد قهر شده گفت با نشر این خبر تنبان ما می‌براید. او دستور داد که خبر نشر نشود و فلم پاک شود.»

مروه به تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ در گفتگو با خبرنگاران در ریاست امور زنان گفت:

«مرا متهم کرد که تو جور نیستی، مرا لت و کوب کرد و ۱۲ بجه شب مرا بسته نمود و به خانه پدرم برد. ساعت 2 شب دوباره به خانه ما حمله نمود و خواهر خردسال مرا با خود بردند. حالی هم ما پول نداریم و طرف مقابل هم پول دارد و هم زور و شما می‌فهمید که در این حکومت تمام کار توسط پول پیش می‌رود.»

مردم قریه کهنه ده می‌گویند قومندان‌های جهادی از این قبیل جنایات را روزمره تکرار می‌کنند. چندی قبل افراد حاجی اکرم از قریه تاوړ یک دختر را اختطاف می‌کند و بعد با دادن ۲۰۰۰۰۰ کلدار پاکستانی پدر دختر را تهدید و صدایش را خاموش می‌کند.

خدای رام سکرتر و سرگروپ گل کریم از قومندانان برجسته حضرت علی است. شخص حضرت علی متعلق به جمعیت اسلامی بوده از حمایت داکتر عبدالله برخوردار است.
خدای رام سکرتر و سرگروپ گل کریم از قومندانان برجسته حضرت علی است. شخص حضرت علی متعلق به جمعیت اسلامی بوده از حمایت داکتر عبدالله برخوردار است.

ناگفته نباید گذاشت که خدای رام سکرتر و سرگروپ گل کریم از قومندانان برجسته حضرت علی است. شخص حضرت علی متعلق به جمعیت اسلامی بوده از حمایت داکتر عبدالله برخوردار است.

فریاد عذابناک نادرخان و همدستی «مقامات» با دزدان ناموس مردم

جنایات و بی‌ناموسی‌های زورمندان محلی که همه از سوی مقامات ناز داده شده دست شان در هر پلیدی و غارتگری باز گذاشته شده است، عامل تیره‌روزی مردم اند و تعدادی به دلیل سفاکی و ستم آنان آنچنان همه درها را بسته می‌بینند که راهی نمی‌یابند مگر اینکه به صفوف طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بپیوندند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 159 نفر