سیلی غفار: تروریست‌ها در موتر‌های شیشه‌سیاه حامیان شان انتقال می‌یابند


سیلی غفار: تروریست‌ها در موتر‌های شیشه‌سیاه حامیان شان انتقال می‌یابند

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون «آریانا نیوز» (۲۰ جوزا ۱۳۹۷ - ۱۰ جون ۲۰۱۸): موتر‌های شیشه سیاه، بدون نمبر پلیت و بدون اسناد به دست مقامات دولتی‌ای است که در کنار باداران امریکایی شان از تروریزم حمایت می‌کنند. بارها قضایای حمایت مقامات از تروریست‌ها افشا شده، اما هیچکدام پیگیری نگردیده است.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 161 نفر