‎‎ویدیوی گردهمایی‌ حزب همبستگی در تقبیح سیاه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

‎‎گردهمایی‌ حزب همبستگی در تقبیح سیاه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

کابل؛ ۷ ثور ۱۳۹۵: اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ای را در تقبیح سیاه‌روزهای ۸ و ۷ ثور برگزار نمودند و شعار سر دادند که بدون محاکمه جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری، مردم ما روی صلح و شکوفایی را نخواهند دید. در این تجمع زنان و مردان پلاکارت‌هایی با تصاویر قربانیان چهار دهه اخیر را بلند نموده بودند.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی بیان داشت که هشت و هفت ثور دو روز نکبت‌بار و فاجعه‌آفرین در تاریخ خونین سرزمین ماست که با جنایت و ویرانی گره ناگسستنی خورده و هرگز فراموش نخواهند شد. او جنگسالاران را مزدور و وطنفروش خطاب نموده گفت:

«فاجعه‌آفرینان هفت و هشت ثوری هردو زنجیر غلامی بیگانگان را به گردن داشته طبق سیاست روسیه، امریکا، پاکستان، ایران، عربستان و... کشور ما را به پرتگاه نابودی کشانیدند. ابر تیره این دو روز نحس هنوز هم بر آسمان غم‌بار کشور ما پرسه می‌زند که ۴ دهه وحشت، بربادی، تباهی و فروریزی تمامی زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وطن ما را به دنبال داشت و امروز نیز جلادان دو روز ننگین متحدانه عامل تیره‌بختی‌ها و خونریزی‌ها و دست‌اندازی‌های بیگانگان اند که با وحشت روزافزون مردم ما را قربانی خود ساخته است. اینان با فروش چندین باره مادر وطن، حیثیت و غرور ملی ما را خدشه‌دار کردند و خود غرق عشرت اند.

...

یک دلیل ادامه و تکرار جنگ و وحشت و خشونت و تباهی در افغانستان، حاکمیت فرهنگ معافیت جنایتکاران است. ملتی که با گذشته خود تسویه حساب بی‌گذشت و روشن ننماید و عوامل ددمنشی‌ها را به پای میز محاکمه نکشاند، محکوم به تکرار مکدرترین رویدادهای تاریخی‌اش خواهد بود. به همین دلیل فریادهای خاینان برای "معافیت" هیچ‌گونه پایه علمی و تاریخی نداشته، و رها کردن ستمگران از عدالت، جز فروبردن امروز و آینده ما در خون و جنایت، پیامدی در پی نخواهد داشت. این حقیقت علمی بارها در کشورهای مختلف حقانیتش را به اثبات رسانیده است.»

در این گردهمایی در کنار شعارها، آهنگ‌های اعتراضی از شکیب مصدق و گروه مورچه‌ها نیز پخش گردید. در پایان برنامه، به محاکمه کشانیدن جنایتکاران چهار دهه اخیر طی تیاتری به نمایش گذاشته شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 114 نفر