سیلی غفار: کسانی که باید در زندان‌ها بپوسند، در ارگ از هشت ثور تجلیل می‌کنند!


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «آماج» تلویزیون «یک» (۸ ثور ۱۳۹۵ - ۲۷ اپریل ۲۰۱۶): زمانی که امروز اینها از هشت ثور در ارگ تجلیل می‌کنند، در حقیقت به خون دو میلیون قربانی مردم افغانستان پا می‌گذارند و به مقاومت واقعی مردم افغانستان خنجر می‌زنند. اینها کسانی اند که باید در زندان‌ها بپوسند، نه اینکه در ارگ بنشینند و با سرنوشت مردم بازی کنند.

اینها مجاهدین واقعی نیستند و جهاد واقعی را نکردند، کسانی اند که چور کردند، چپاول کردند و افغانستان را دربست به ۴۱ کشور دیگر فروختند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 196 نفر