سیلی غفار: تنها یک دولت مردمی می‌تواند منافع مردم افغانستان را تامین کند!


سیلی غفار در تلویزیون «یک» (۲۲ جدی ۱۳۹۴ - ۱۲ جنوری ۲۰۱۶) را تامین کند!

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «آماج» تلویزیون «یک» (۲۲ جدی ۱۳۹۴ - ۱۲ جنوری ۲۰۱۶): آیا با آشتی نمودن آدم‌کشان و خاینین ملی می‌توان به صلح رسید؟ یا جواب جنایاتی که کرده اند داده شود و به میز محاکمه کشانیده شوند؟... این دولت نوکر و دست‌نشانده است، باید استقلال داشته باشیم تا از صلح و سیاست خارجی حرف بزنیم. تنها یک دولت مردمی می‌تواند منافع افغانستان و مردم افغانستان را تامین کند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 77 نفر