درد دل بازماندگان قتل‌عام شاه شهید

یکی از بازماندگان قتل‌عام شاه شهید با گلوی بغض‌آلود می‌گوید: «این دولت است؟ این چه رقم دولت است؟ پرسان مردم نمی‌شود، جویان مردم نمی‌شود؟ شب اولاد ما آرام خواب کرده نمی‌تواند، خود ما آرام خواب کرده نمی‌توانیم. ما در این وطن چه کنیم؟ بهتر است که همه را بکشند و ما برویم پشت کار خود. نان سر ما حرام است، آب سر ما حرام است، چیست که دولت هستم. چه رقم دولت است؟ این دولت برای مردم چه به درد می‌خورد؟»


سیلی غفار، سخنگوی «حزب همبستگی» در محل فاجعه شاه‌شهید (۲۲ اسد ۱۳۹۴ - ۱۳ اگست ۲۰۱۵): «تا وقتی که خیزش‌های مردمی صورت نگیرد، دولت تکان نمی‌خورد!»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 117 نفر