ویدیوی تجمع اعتراضی حزب همبستگی در تقبیح جنایات طالبان

۱۱ اسد ۱۳۹۴: اعضا و هواداران حزب همبستگی در تقبیح جنایات طالبان تجمع اعتراضی‌ای را در شهر کابل ترتیب دادند که در آن بیشتر از ۵۰۰ زن و مرد اشتراک ورزیده بودند. معترضان پلاکارت‌هایی را که حاوی تصاویر دوره تاریک طالبان و قربانیان انتحاری و انفجار این جنایت‌پیشگان را حمل می‌نمودند. در ضمن، شعارهایی به دری، پشتو و انگلیسی نیز نوشته شده بود:‌ «طالبان جاهل، مزدوران بی‌اراده پاکستان و امریکا اند!»، «معامله با قاتلان زرمینه‌ها، بی‌شرافتی و غداری است!»، «از گورهای هموطنان معصوم ما در یکاولنگ و مزار و شمالی فریاد انتقام بلند است!»، «ملا عمر، دلقک امریکا و پاکستان و مسبب این سفاکی‌ها بود!». در پلاکارت‌های دیگر تصاویر چلیپاخورده رهبران طالبان همچون وکیل‌احمد متوکل، آغاجان معتصم، ملا عبدالسلام ضعیف، سید محمد اکبر سادات، عبدالحکیم مجاهد، ملا اخترمحمد منصور، مولوی قلم‌الدین، طیب‌‌آغا طالب، عبدالحق وثیق، خیرالله خیرخواه، محمد فاضل آخند و همفکر شان گلبدین دیده می‌شود. بر علاوه، عکس‌های چلیپاشده‌ی روشنفکرکان جیره‌خوار طالبان مانند وحید مژده، رحمت‌الله هاشمی، اسحاق نگارگر و روستار تره‌کی نیز به نظر می‌رسید.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، در جریان سخنرانی‌اش گفت:

«طالبان برای مرگ امیر شان سه روز عزای عمومی اعلان کردند، اما سر به ‌نیست‌شدن لاشه‌های گندیده‌ای چون ملاعمر، جلال‌الدین حقانی و تمامی شرکای جرم و برادران ایدیولوژیک تنظیمی شان، برای مردم ما نه عزا که روز ابراز خشم و انزجار همراه با جشن و سرور است. در مرگ جلادان غداری چون ملا عمر فقط افراد پلیدی نظیر وحید مژده، روستار تره‌کی، اسحق نگارگر، نبی مصداق، کرزی و دیگران شاید عزادار باشند، اما نه مردمی که انتحار و انفجار و اختطاف و انواع وحشیگری‌های طالبان هستی شان را زجرناک و شکنجه‌بار ساخته‌است.»

در اخیر، این تجمع اعتراضی با تیاتر خیابانی که جنایات دوران خفقان طالبان را به تصویر می‌کشید، به پایان رسید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 157 نفر