راهپیمایی برای مجازات عاملان کشتار‌های سی‌ سال گذشته در افغانستان

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

شماری از نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی امروز در راهپیمایی به یاد قربانیان جنگ‌های سه دهه گذشته در کابل خواستار برخورد با عاملان این سلسله کشتارها شدند.

هواداران حزب همبستگی افغانستان، در راهپیمایی اعتراضی در کابل علیه رهبران سیاسی ای که به گفته آن ها در جنگ های سه دهه گذشته نقش اساسی داشتند، شعار سر دادند.

این معترضان که با اعضای شماری از خانواده‌های قربانیان همراهی می‌شدند با خود تصاویر تعدادی از چهره های سیاسی را حمل می‌کردند که به روی آنان علامت چلیپا (صلیب) کشیده شده بود.

خواست اصلی معترضان به دادگاه کشاندن و مجازات عاملان کشتار افغان‌هایی است که در سی سال گذشته کشته شده اند.

این اعتراضات به دنبال انتشار فهرست نام و هویت پنج هزار نفری که در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی در افغانستان کشته شده اند، سازماندهی شده است.

سازماندهان این راهپیمایی گفته اند که تعداد قربانیانی که در "قتل‌عام‌های" اواخر دهه پنجاه کشته شده اند، پنج هزار نیست و تعداد آن ها به هزاران نفر می رسد.

حکومت افغانستان هم فردا و پس فردا روز های دوشنبه ۸ میزان/مهر و سه شنبه ۹ میزان، به خاطر یادبود از این قربانیان در سراسر کشور پرچم خود را در حالت نیمه افراشته قرار می دهد و برای یک روز مراسم فاتحه خوانی برگزار می‌کند.

وابستگاه قربانیان اواخر دهه هفتاد همچنین در محوطه بیرونی قصر دارالامان کابل تجمع کرده و به یاد از دست دادگان خود شمع روشن کردند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی که شامل چند نهاد حقوق بشری و مدنی است هم در نشست خبری ای در کابل خواسته است که عاملان کشتارهای سی دهه گذشته باید مجازات شوند.

محمد رحیم جامی یک عضو این گروه به بی‌بی‌سی گفت که باید عاملان این کشتارها به دادگاه کشانده شود و نباید "احزاب و گروه هایی که خود متهم به جنایت های جنگی هستند، از فهرست کشتار پنج هزارنفری برای تبلیغات سیاسی و انتخاباتی" استفاده کنند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد، پس از یک سری بررسی ها، گزارش مستندی به هدف اجرای عدالت انتقالی تهیه کرده اما این گزارش تا هنوز منتشر نشده است.

منبع: بی.بی.سی فارسی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 57 نفر