مظاهره کننده ها: عاملان قتل ۵ هزار کشته شده، محاکمه شوند

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

به سلسلهء عکس العمل ها در رابطه به کشته شدن پنج هزار افغان از سوی دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی (اگسا)، صدها تن از باشنده گان کابل به روز یکشنبه دست به مظاهره زدند.

این معترضان که تعداد شان به صدها تن می رسید با راهپیمایی در مقابل مسجد شاه دوشمشیره الی وزارت اطلاعات و فرهنگ، خواهان محاکمه عاملین این قتل ها شدند.

حفیظ راسخ مسوول تشکیلاتی سیاسی حزب همبستگی یکی از برگزار کننده گان این راهیپمایی به خبرنگاران گفت:

«پنج هزار لیست که بیرون شد، گوشهء از جنایت حساب شده حزب دیموکراتیک خلق بود که به فرمان (ک ج ب) و روس ها هموطن های ما را به دام سپردند و ما خواهان محاکمه سران حزب دیموکراتیک خلق هستیم که یک تعداد شان هنوز هم در حکومت و پارلمان حضور دارند و ما تا زمانی که این جنایت کاران را به میز محاکمه نه کشانیم به حرکت خود ادامه می دهیم.»

فهرست این پنج هزار قربانی حدود دوهفته قبل از سوی لوی څارنوالی هالند به نشر رسید.

در این گزارش گفته شده که این افغانها از سوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی (اکسا) به اشکال گوناگون به قتل رسیده اند.

این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، مأوییست، افغان ‌ملت و تبلیغات بر ضد دولت وقت کشته شده اند.

...

منبع: رادیو آزادی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 63 نفر