برضد هفتم و هشتم ثور مظاهره شد

تظاهرات حزب همبستگی

کابل (پژواک،١٢ ثور ٩٢): حزب همبستگى افغانستان طى راهپيمايى، روزهاى هفتم وهشتم ثور را تقبيح نموده و گروه هماهنگی عدالت انتقالی، خواهان به محاکمه کشاندن عاملین جنایات جنگی گرديد.

در هفتم ثور سال ١٣٥٧، حکومت سردار داوود سقوط نمود و رژيم تحت الحمايۀ شوروى سابق، زمام امور را به دست گرفت؛ ودر هشتم ثور سال ١٣٧١ مجاهدين به قدرت رسيدند.

در مظاهره و راهپيمايى که امروز با شرکت صدها تن در شهر کابل از سوى حزب همبستگى افغانستان به راه افتاد، با حمل تصاویر شخصیت های جهادی، آنها را درقتل افراد ملکی در سه دهۀ گذشته متهم نمودند.

مظاهره کنندگان، خواهان برکناری افرادی که به گفتۀ آنان مجرم اند، از چوکى های بلند حکومتى نیز گردیدند.

محمود يکى از اعضاى اين حزب، به آژانس خبرى پژواک گفت:

"خواست ما اين بود که در سه دهه، جناياتى که شده از طالب تا خلقى و پرچمى و جهادى، بايد محاکمه شوند."

وى افزود که مظاهره کنندگان همچنان خواهان محاکمۀ کسانى شدند که کابل را خراب کردند و در مجموع باعث ويرانى کابل و بدبختى در کشور گرديدند.

به ادعاى محمود، نيروهاى امنيتى با آنها خشونت نموده و هفت تن از تظاهر کنندگان را دستگير نموده است.

مل پاسوال داوود امين معاون قوماندانى امنيۀ کابل به پژواک گفت که نيروهاى امنيتى، دو ميل سلاح و يک بورى چوب و پيچکش را از مظاهرکنندگان به دست آوردند که باعث نگرانى شد؛ اما با کسى خشونت نکرده است.

وى افزود: يکى از آنها گفت که يک ميل سلاح مربوط وى است، ازهمين جهت وى به پوليس معرفى شد، که اگر جواز سلاح داشته باشد، رها مى شود.

از جانب ديگر، امروز گروه هماهنگی عدالت انتقالی، با نشستى در کابل گفت که مردم افغانستان شاهد دو روز فجیع در تاریخ خود بوده اند که هفت ثور و هشت ثور، هریک آغازگر و یادآور تخطی های بیشمار حقوق بشری و جنایات بوده است.

منبع: آژانس خبری پژواک

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 99 نفر