حزب همبستگی خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی شد

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

حزب همبستگی با راه اندازی راهپیمایی، تصاویر رهبران جنگی را بلند نموده، و خواهان محاکمه آنان شدند.

کابل (وخت): حزب همبستگی ملی با راه اندازی راهپیمایی، تصاویر رهبران جنگی را بلند نموده و خواهان محاکمه آنان شدند.

شماری ازین مظاهره گننده گان که تعداد شان به ٥٠٠ تن می رسید شعار های «مرگ به خاینان و وطن فروشان، باید محاکمه شوند» سر داده میگفتند که از ٨ ثور رهبران استفاده سو کرده اند.

این تظاهرات که صبح امروز در ناحیه اول کابل برگزار شد ابتدا با مخالفت پولیس روبرو گردید.

حفیظ راسخ مسوول برگزاری این راهپیمایی می گوید که این تظاهرات بر ضد جنایات سه دهه گذشته و محاکمه جنایت کاران ٧ و ٨ ثور دایر شده است.

وی میگوید:

«هرچند مکتوب از وزارت امور داخله گرفته اند اما نیرو های امنیتی مانع برگزاری راهپیمایی و نقض ازادی بیان میشوند.»

اما داوود امین معاون قوماندان امنیه می گوید که این افراد اسلحه را نیز با خود حمل می کردند که پولیس مانع ایشان گردیده است.

این حزب، هشت ثور را روز نجات نه بلکه روز سیاه و لکه ننگ ابدی تاریخ افغانستان دانسته و همه ساله انرا به مثابه روز خون و خیانت محکوم می کند.

مظاهره کننده گان مدعی اند که بعد از ٨ ثور بیش از ٧٠ هزار تن شهروندان کابل کشته شدند و بالاتر از هشتاد درصد ابادی های این شهر منهدم شده است.

اعضای این حزب می گوید که سران خونریزی ٨ ثور ١١ سال قبل بنام جهاد در برابر کشور های متخاصم می جنگیدند اما امروز تحت تاثیر همان کشور ها قرار دارند و به معامله گری ها می پردازند.

سعیده مسوول بخش زنان حزب همبستگی می گوید که جنایتکاران سه دهه باید هرچه زودتر محاکمه شوند زیرا قتل های عام را در افغانستان انجام داده اند.

وی میگوید که افغانستان مرکز رقابت های جاسوسی کشور های مختلف مبدل شده و حکومت فعلی نیز دست نشانده امریکا می باشد.

منبع: آژانس خبری وخت

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 292 نفر